nieuws

IVBN actualiseert publicatie over frauderisico’s

Beleggingen

IVBN actualiseert publicatie over frauderisico’s

Beleggersorganisatie IVBN heeft de uit 2008 daterende publicatie ‘Beheersing van frauderisico’s in de institutionele vastgoedsector’ geactualiseerd.

In 2008, enkele maanden na het bekend worden van de omvangrijke Klimop-fraudezaak, liet IVBN de publicatie verschijnen. Tien jaar later publiceert IVBN een actualisatie. Opvallend daarbij is volgens de beleggersorganisatie dat heel veel van de in 2008 geschetste maatregelen nog steeds geldig en actueel zijn.

De publicatie betreft een kader met risicobeheersmaatregelen, dat professionele partijen in de institutionele vastgoedbeleggingssector hanteren om de kans op fraude te minimaliseren. Ingegaan wordt op kritische processen als aan- en verkoop, de exploitatie en het taxeren van vastgoed, maar ook op persoonlijke integriteit, governance en cultuur en een goed functionerend toezicht daarop. Het is géén checklist om ‘overal aan te voldoen’. Iedere institutionele belegger moet immers volgens IVBN ‘zijn eigen afweging maken welke van de genoemde beheersmaatregelen nog aanvullend zinvol en toepasbaar zijn in de organisatie.’

IVBN-voorzitter Dick van Hal: ‘Sinds 2008 is er zowel in de institutionele vastgoedbeleggings-sector, als in de hele vastgoedketen, veel gebeurd om de frauderisico’s te verkleinen. De publicatie geeft daar een beeld van. Vastgoed blijft immers, vanwege de aard en omvang van de transacties, kwetsbaar voor fraude. Continue aandacht vanuit het management, maar vooral ook van medewerkers is essentieel. Het melden van integriteitsincidenten moet je als ‘professioneel handelen’ zien. En juist ook in een actieve en dynamische markt met veel transacties en nieuwe partijen is het enorm belangrijk om heel alert te zijn. Deze actualisering kan iedereen daarbij helpen. Het is een op de praktijk gericht en goed leesbaar document voor alle medewerkers én het management van vastgoedorganisaties.’

De IVBN voorzitter kondigde de nieuwe publicatie aan tijdens een door de Rics, Neprom en IVBN georganiseerde integriteitsbijeenkomst, met als titel Let’s start talking about integrity. Aan een tiental ronde tafels in Undercurrent (Amsterdam) kwamen een honderdtal vastgoedprofessionals uit de drie achterbannen bijeen om over integriteit met elkaar in gesprek te gaan.

Reageer op dit artikel