nieuws

Record aan investeringen in zorgvastgoed

Beleggingen

Record aan investeringen in zorgvastgoed

In 2017 werd een record aan kapitaal geïnvesteerd in zorgvastgoed. Het totale beleggingsvolume bedroeg ruim 700 miljoen euro, een toename van bijna 30 procent ten opzichte van 2016.

Dit is een van de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt van Capital Value dat op 5 februari 2018 gepresenteerd zal gaan worden.Naar verwachting zal het aantal investeringen in zorgvastgoed in 2018 verder toenemen. Voor 2018 geven Nederlandse en internationale beleggers aan gezamenlijk meer dan 1,5 miljard euro beschikbaar te hebben om te investeren in dit segment.

Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers en corporaties sterk toegenomen. Nederlandse beleggers en corporaties waren verantwoordelijk voor het overgrote deel van de aankopen. Woonzorg Nederland was onder de corporaties veruit het meest actief in dit segment en wist meer dan 1.300 sociale huurwoningen voor senioren aan haar portefeuille toe te voegen. Ook werd een substantieel aantal transacties gerealiseerd door buitenlandse partijen. Met name Belgische fondsen hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in Nederlands zorgvastgoed (meer dan 150 miljoen euro).

Er is volgens Capital Value nog nooit zoveel kapitaal beschikbaar geweest op de Nederlandse vastgoedmarkt. Beleggers zijn op zoek naar renderend vastgoed. De zorgvastgoedmarkt komt bij steeds meer beleggers in beeld als interessante beleggingscategorie. Het afgelopen jaar is de interesse in zorgvastgoed vanuit zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers sterk toegenomen. Veel nieuwe partijen treden toe tot dit segment.

De belangrijkste reden voor de toegenomen interesse is de demografische ontwikkeling in Nederland en de daarbij behorende zorgbehoefte. Daarnaast kampt de reguliere woningbeleggingsmarkt met een gebrek aan geschikt aanbod en staan de rendementen onder druk. Investeren in zorgvastgoed is een aantrekkelijk alternatief met goede aanvangsrendementen. Daar komt bij dat zorgvastgoed minder gevoelig is voor economische trends. Ten slotte neemt het aanbod zorgvastgoed de komende jaren toe waardoor investeerders het beschikbare kapitaal naar verwachting ook aan kunnen wenden. Dit alles leidt tot een interessant risico-rendementsprofiel voor deze beleggingscategorie. De verwachte bruto aanvangsrendementen in 2018 liggen tussen 4% en 7%, afhankelijk van de regio en het type zorgvastgoed.

Voor 2018 geven beleggers aan in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar te hebben. Met name Nederlandse institutionele beleggers (ruim 700 miljoen euro) en buitenlandse beleggers (circa 350 miljoen euro) hebben een groot volume beschikbaar om te investeren in zorgvastgoed. Het overige deel zal naar verwachting door private investeerders worden geïnvesteerd. Evenals in voorgaande jaren gaat de voorkeur voornamelijk uit naar extramuraal zorgvastgoed, gevolgd door zorgwoningen met lichte of zware zorg en gezondheidscentra.

Reageer op dit artikel