nieuws

Ollongren: lagere overhead woningcorporaties

Beleggingen

Ollongren: lagere overhead woningcorporaties
Logo Vastgoedmanagement Nederland

Minister Ollongren (BZK) belooft verder te werken aan het verlagen van de administratieve lasten en overhead voor woningcorporaties. Ze beantwoordde daarmee op 23 januari vragen van de Kamerleden Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA).

Deze vragen stelden zij naar aanleiding van cijfers uit de VGM NL Database en de Aedes Benchmark. VGM NL ging eerder met Koerhuis, Ronnes, enkele andere Kamerleden en ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in gesprek om aandacht te vragen voor de bijna twee keer zo hoge kosten voor vastgoedbeheer bij woningbouwcorporaties, in vergelijking met vastgoedbeheer van de particuliere markt.

Ollongren deelt de mening dat een verantwoorde verlaging van de administratieve- en toezichtslasten meer ruimte schept bij corporatieprofessionals voor de uitvoering van hun publieke taken. Woningcorporaties verschillen volgens haar echter van private verhuurders en vastgoedbeheerders, omdat zij ook wettelijk opgedragen taken hebben.

Ook zegt ze dat vergelijking op het gebied van personeelskosten, onderhoudskosten en huisvesting lastig blijft. Wel geeft Ollongren aan samen met de sector en betrokken partijen verder te werken aan het verlagen van de administratieve lasten voor woningcorporaties. Het verlagen van de overhead is afhankelijk van de bedrijfsvoering van elke corporatie.

De Autoriteit woningcorporaties houdt ook toezicht op de efficiëntie en doelmatigheid van individuele woningcorporaties en kan als daartoe aanleiding is nader onderzoek doen. VGM NL is van mening dat er door het realiseren van besparingen op vastgoedbeheerkosten financiële ruimte ontstaat voor investeringen in verduurzaming van de huurwoningvoorraad, nieuwbouw en de fiscale verplichtingen voor woningcorporaties.

Reageer op dit artikel