nieuws

Marktpartijen: ‘Regulering leidt tot minder middenhuur’

Beleggingen

Marktpartijen: ‘Regulering leidt tot minder middenhuur’
Voorzitter Rob van Gijzel van de Samenwerkingstafel Middenhuur

De aanbevelingen die Rob van Gijzel voor het reguleren van woningen in het middenhuursegment werken averechts, zo stellen marktpartijen die aanzitten aan de Landelijke Samenwerkingstafel van Van Gijzel.

Van Gijzel stelt voor om het huidige puntenstelsel voor de gereguleerde huurwoningen ook te laten gelden voor huurwoningen met een huur tussen 711 en 950 euro per maand. Ook wil hij lokale bestuurders laten bepalen welke aanvangshuren mogen worden gevraagd en hoe de jaarlijkse huurverhoging eruit ziet.

De marktpartijen aan tafel zijn IVBN, Neprom, Holland Property Plaza, Bouwend Nederland en NVM. IVBN-bestuurder en Vesteda-ceo Gertjan van der Baan: ‘Het door de overheid gereguleerde segment op de huurwoningmarkt wordt daarmee uitgebreid tot 85 procent. Marktpartijen kunnen dan niet langer fors blijven investeren. Voor alle inkomensgroepen tot aan 55.000 euro zou dan een door de overheid gereguleerde huurwoning beschikbaar moeten worden gesteld.’

Voor marktpartijen resteert dan 15 procent van de markt. Pensioengeld is nu de voornaamste drijver van investeringen in middenhuur en het moet volgens Van der Baan voor pensioenfondsen aantrekkelijk blijven om in die middenhuur te investeren. Door regulering wordt zand gestrooid in de motor van de nieuwbouw van middenhuurwoningen, die marktpartijen volgens hem juist goed op gang hebben weten te krijgen.

Minder in plaats van meer middenhuur

In 2016 was de nieuwbouwproductie van IVBN-leden ten opzichte van 2010 al vervijfvoudigd naar 7.500 nieuwbouwhuurwoningen. Die groeide in 2017 met 33 procent naar 10.000 nieuwe huurwoningen en zal in 2018 volgens Van der Baan nog sterker kunnen zijn. Door regulering, zoals Van Gijzel voorstelt en in Amsterdam en Utrecht op een andere manier al van kracht is, wordt juist minder in plaats van meer middenhuur gerealiseerd.

‘Dan is iedereen slechter af, te beginnen bij de grote groep woningzoekenden, die graag zo’n middenhuurwoning willen. Institutionele vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, gemeenten en corporaties moeten op economische gronden en met een haalbare business case tot samenwerking kunnen komen om méér middenhuur te realiseren’, meent Van der Baan.

Versoepeling markttoets voor corporaties

Ook andere aanbevelingen krijgen kritiek, zoals de door Van Gijzel voorgestelde versoepeling van de markttoets voor corporaties, die IVBN, HPP en Neprom te ver vinden gaan. Die versoepeling beoogt het voor corporaties makkelijker te maken om in wijken met veel corporatiebezit corporaties zelf middenhuurwoningen te laten bouwen wanneer marktpartijen geen animo tonen. Marktpartijen staan inmiddels te trappelen om met corporaties samen te werken.

De aanbeveling om alle huurders in de middenhuur  simpelweg ook toegang te verlenen tot de Huurcommissie is voor IVBN/HPP veel te kort door de bocht. Een uitspraak van de Huurcommissie kost zo’n 2.100 euro per zaak, waar de huurder slechts 25 euro van betaalt. De overheid besloot onlangs dat verhuurders de helft van de kosten van de Huurcommissie moeten betalen.

Reactie minister Ollongren komt in maart

Marktpartijen hopen dat verantwoordelijk minister Ollongren in de kabinetsreactie in maart 2018 de kritiek vanuit marktpartijen zal meewegen en de betwiste aanbevelingen niet zal overnemen.

Aanbevelingen van Van Gijzel die wel door marktpartijen worden gedragen zijn het op lokaal niveau voeren van structureel overleg met alle bij de bouw van woningen betrokken partijen op basis van de gemeentelijke woonvisie, het bevorderen van doorstroming en een revolverend fonds waarmee het bouwrijp maken van binnenstedelijke locaties ten behoeve van middenhuur kan worden gefinancierd.

Samenwerking op lokaal niveau

In het afgelopen jaar hebben gemeenten, marktpartijen en corporaties onder leiding van Van Gijzel vooral op lokaal niveau gewerkt aan het vergroten van het aanbod aan middenhuurwoningen. In een aantal plaatsen heeft dat ertoe geleid dat marktpartijen en gemeenten de handen ineen hebben geslagen om de woningproductie verder aan te jagen en om een substantieel deel daarvan in de vorm van middenhuurwoningen. Marktpartijen willen die samenwerking graag verbreden naar meer gemeenten.

Reageer op dit artikel