nieuws

Capital Value: ‘Buitenlandse pensioenfondsen tuk op huurwoningen’

Beleggingen

Capital Value: ‘Buitenlandse pensioenfondsen tuk op huurwoningen’
Huurwoningen in Oudenbosch

Tussen 2012 en 2017 hebben buitenlandse investeerders voor meer dan vijf miljard euro Nederlandse huurwoningen aangekocht, meldt Capital Value.

In 2017 investeerden buitenlandse investeerders circa 950 miljoen euro. Voor 2018 geven internationale beleggers aan ruim 2,5 miljard in Nederlandse huurwoningen te willen steken.

Onder de buitenlandse kopers bevindt zich een groeiende groep pensioenfondsen. De belangrijkste redenen zijn het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel, de lage rente en de groei van het aantal huishoudens in Nederland. De meeste beleggers komen uit Duitsland, Noord-Amerika en Engeland. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value, dat op 5 februari 2018 wordt gepresenteerd.

Aantal buitenlandse beleggers neemt toe

In 2011 werd de eerste internationale transactie op de Nederlandse woningmarkt vanuit Duitsland door Bouwfonds gedaan. Nu zijn er ruim 20 grote buitenlandse investeerders actief op de Nederlandse woningmarkt. Ook in 2017 zijn nieuwe partijen toegetreden tot de Nederlandse markt. Naar verwachting zullen er in 2018 meer nieuwe fondsen in Nederlandse huurwoningen gaan investeren, waaronder investeerders uit Azië, die zich al langer oriënteren op de Nederlandse markt.

Ruim 40.000 huurwoningen naar buitenlandse beleggers

Sinds 2011 hebben buitenlandse beleggers volgens het onderzoek van Capital Value meer dan 40.000 huurwoningen aangekocht in Nederland. Het betreft zowel ouder bezit, als in toenemende mate ook nieuwbouwprojecten. Zo waren de buitenlandse beleggers als eerste zeer actief bij de aankoop van micro-woningen in de grote steden. Ook op het gebied van zorgvastgoed zijn een aantal gespecialiseerde buitenlandse fondsen actief op de Nederlandse markt, zoals de Belgische beursgenoteerde partijen Cofinimmo en Aedifica.

Meeste beleggers investeren voor pensioenfondsen

Uit het onderzoek van Capital Value blijkt dat 88 procent van de beleggers werkt met pensioenfondsgeld. Het merendeel gaat uit van een beleggingstermijn van 5 tot 10 jaar. Maar 21 procent heeft een exploitatietermijn van meer dan 10 jaar. In 2017 verkocht het fonds Aveticum – een joint venture van Credit Suisse en Qatar Investment Authority – zijn complete bezit en nam afscheid van de Nederlandse markt. Het betrof hier een private equity-partij.

Een aantal beleggers heeft de afgelopen jaren een Nederlandse organisatie opgericht, danwel een Nederlandse asset manager aangesteld om de portefeuille aan te sturen. Zo kocht het Britse Roundhill de beheerorganisatie Vivo Wonen, Rubens Capital beheert de aankopen voor het Canadese Capreit. Praktisch alle buitenlandse beleggers werken met Nederlandse beheerders voor het technisch onderhoud en de exploitatie.

2,5 miljard euro voor nieuwe investeringen

De ondervraagde beleggers geven aan voor 2018 meer dan 2,5 miljard euro beschikbaar te hebben voor nieuwe investeringen. Samen met de Nederlandse investeerders kunnen de buitenlandse beleggers een belangrijke bijdrage leveren om het tekort aan huurwoningen terug te dringen. Buitenlandse fondsen zijn veelal complementair zijn aan Nederlandse beleggers. Circa 30 procent geeft aan uitsluitend te investeren in middeldure en vrije sector huurwoningen. Circa 70 procent geeft aan zowel te willen investeren in sociale huurwoningen als in middeldure (vrije sector) huurwoningen. Internationale beleggers investeren daarnaast meer in oudere complexen dan de Nederlandse investeerders, kunnen grotere volumes aan én hebben ervaring in nieuwe segmenten zoals zorg- en micro woningen. Voor zorgvastgoed hebben de buitenlandse fondsen in 2018 circa 350 miljoen euro beschikbaar.

Directeur Marijn Snijders van Capital Value vindt het een goede zaak dat er meer met buitenlands pensioengeld wordt geïnvesteerd: ‘Zij werken veelal met een lange termijn visie en kunnen hierdoor lagere rendementen aanvaarden. Hierdoor kan er ook geïnvesteerd worden in kwaliteit en woningen voor nieuwe doelgroepen. Buitenlandse beleggers hebben vaak veel kennis van en ervaring met investeringen in woningen voor jonge professionals en ouderen.’

Reageer op dit artikel