nieuws

Vastgoed Belang: ‘Aanbevelingen Van Gijzel doodsteek middeldure huur’

Beleggingen

Vastgoed Belang: ‘Aanbevelingen Van Gijzel doodsteek middeldure huur’

De aanbevelingen van Rob van Gijzel zijn de doodsteek voor middeldure huur, stelt beleggersorganisatie Vastgoed Belang in reactie op het maandag gepubliceerde eindrapport naar aanleiding van een jaar Landelijke Samenwerkingstafel Middenhuur.

In het rapport doet Van Gijzel aan minister Ollongren een aantal aanbevelingen om de productie van huurwoningen voor huishoudens met middeninkomens van de grond te krijgen. Enkele van de aanbevelingen, zoals het op lokaal niveau invoeren van structureel overleg met marktpartijen en het inrichten van een fonds voor het bouwrijp maken van moeilijke binnenstedelijke locaties, kunnen nuttig zijn voor de uitbreiding van het middenhuursegment. Het rapport bevat echter overwegend aanbevelingen die averechts zullen werken en ‘de handrem’ zetten op de groei van de middeldure huur, meent de belangenorganisatie van particuliere vastgoedbeleggers.

Zo stelt Van Gijzel voor het deel van het geliberaliseerde segment (tot 950 euro) opnieuw onder het woningwaarderingsstelsel (WWS) te brengen en dus te gaan reguleren. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook de bestaande voorraad. Gemeenten zouden bovendien een stem moeten krijgen bij het vaststellen van de aanvangshuurprijzen en de maximale huurverhoging. Ook kunnen gemeenten via de Huisvestingsverordening een (woon)vergunningplicht invoeren voor middeldure huurwoningen. ‘Deze aanbevelingen zetten de klok met 25 jaar terug!’ aldus Vastgoed Belang.

‘Als klap op de vuurpijl’ stelt Van Gijzel voor om het voor woningcorporaties weer makkelijk te maken ook woningen te bouwen in het middensegment en hoeven ze daarbij geen rekening meer te houden met marktconforme rendementen op die woningen. Oneerlijke concurrentie met de particuliere huurwoningen wordt daarmee heringevoerd. Tenslotte wil van Gijzel huurders van geliberaliseerde huurwoningen ook toegang geven tot de Huurcommissie. De Huurcommissie is nu alleen bevoegd te oordelen over geschillen in de gereguleerde sector.

Als de aanbevelingen van Van Gijzel worden opgevolgd wordt het voor particuliere investeerders onaantrekkelijk om te investeren in die categorie woningen die juist zo hard nodig is. Die woningen zullen dan er dan ook niet of slechts mondjesmaat komen. Vastgoed Belang roept minister Ollongren, in het belang van de snelle uitbreiding van het middensegment, dan ook op de gewraakt aanbevelingen niet over te nemen.

Vastgoed Belang betreurt ook dat het ondanks herhaalde verzoeken niet is uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg. De organisatie behartigt de belangen van de gezamenlijke particuliere verhuurders van zo’n 750.000 huurwoningen in Nederland. Particuliere eigenaren zijn na de corporaties de grootste woningverhuurder van Nederland.

Reageer op dit artikel