nieuws

Woningportefeuille Patrizia naar Amvest en Woonzorg Nederland

Beleggingen

Woningportefeuille Patrizia naar Amvest en Woonzorg Nederland
Senioren

Woonzorg Nederland en Amvest kopen 1.728 woningen verspreid over 61 complexen van Patrizia. De investering bedraagt 200 miljoen euro.

Het is voor het eerst dat een belegger en een corporatie samenwerken bij het verwerven van een portefeuille van dergelijke omvang.

Woonzorg Nederland en Amvest brachten gezamenlijk een bieding uit, waarbij Woonzorg Nederland 1.306 sociale huurwoningen voor senioren verwerft en Amvest 422 woningen in voornamelijk het middeldure vrijesectorhuursegment. De woningen liggen verspreid over 30 gemeenten in Nederland.

Woonzorg Nederland is gespecialiseerd in seniorenhuisvesting. Bestuurvoorzitter Cees van Boven van Woonzorg Nederland ziet een groeiende vraag naar senioren woningen in Nederland in het sociale huursegment. ‘Met de aankoop stelt Woonzorg Nederland veilig dat deze woningen beschikbaar blijven voor de groeiende groep senioren, die aangewezen is op een sociale huurwoning. Een andere, belangrijke reden voor de interesse in deze portefeuille is dat 20 complexen woningbezit zijn geweest van de voormalige Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor Bejaarden (SGBB), qua doelgroep een vergelijkbare woningcorporatie met Woonzorg Nederland. De woningen passen goed bij ons bestaande bezit. Naast het verwerven van bestaand bezit, willen wij de komende jaren samen met gemeenten, ontwikkelaars en beleggers ook nieuwe woonconcepten ontwikkelen voor senioren om aan de veranderende vraag naar woningen te voldoen.’

De ontwikkelende belegger Amvest heeft de woningen aangekocht namens een van zijn institutionele klanten. Algemeen directeur Wienke Bodewesvan Amvest ziet zijn onderneming als complementaire partner voor Woonzorg Nederland. ‘We hebben veel gemeen hebben qua ambitie en slagkracht. Door onze krachten te bundelen en met respect voor elkaars belangen hebben we met deze strategische samenwerking het beste resultaat voor beiden weten te bereiken. Samen zorgen we er voor dat deze portefeuille behouden blijft voor de sociale en middeldure huursector.’

Algemeen directeur Peter Helfrich van Patrizia zag een kans om de portefeuille van Patrizia te optimaliseren. ‘Dat is van belang omdat wij ons willen richten op de meest aantrekkelijke steden zoals door ons gedefinieerd. Door de kwaliteit en omvang van de portefeuille hebben we deze transactie dan ook in een zeer korte tijd kunnen realiseren, met een verrassende koperscombinatie als resultaat.’

Patrizia werd bij de verkoop begeleid door Savills, SGS Search en Loyens & Loeff. Woonzorg Nederland en Amvest werden begeleid door Capital Value en Houthoff Buruma.

Reageer op dit artikel