nieuws

Record aantal EPRA-awards voor duurzaamheidsrapportage

Beleggingen

De Europese beursgenoteerde vastgoedfondsen hebben een record aantal EPRA-prijzen in de wacht gesleept voor de rapportage over hun duurzaamheidinspanningen. 

Record aantal EPRA-awards voor duurzaamheidsrapportage

Van de 134 onderzochte firma’s haalden 36 goud, 44 procent méér dan in 2016. Het Nederlandse Vastned behoorde tot de negen Europese fondsen met de meeste vooruitgang; zij verkregen meteen goud zonder eerder brons of zilver te hebben behaald. Het jaarlijkse onderzoek naar duurzaamheidsverslaggeving wordt uitgevoerd door internationaal vastgoedadviseur JLL.

Dit jaar kreeg 40 procent van alle  vastgoedfondsen een onderscheiding toegekend (goud, zilver of brons), een verdubbeling ten opzichte van 2012 toen het onderzoek door EPRA werd ingesteld. Het onderzoek kijkt onder andere naar de rapportage over energieverbruik, directe en indirecte Co2-emissies, waterverbruik, afvalstromen en duurzaamheidscertificaten voor gebouwen.

De uitkomst van het onderzoek werd bekend tijdens het jaarcongres van EPRA, dat afgelopen week plaatsvond in Londen. EPRA is de Europese branchevereniging voor beursgenoteerd vastgoed.

Naast Environmental wordt het onderzoek met ingang van 2019 uitgebreid naar de rapportage Social en Governance, waarmee het volledige zogenoemde ESG-pallet is afgedekt. ‘Vroeger hadden beleggers daar weinig oog voor, tegenwoordig staan ze hoog op de agenda’, stelt EPRA-ceo Dominique Moerenhout. De uitbreiding van het onderzoek zal volgens beleggers meer transparantie bieden over de inspanningen van de beursfondsen op het gebied van maatschappelijk gewenst gedrag en goed ondernemingsbestuur. Gekeken wordt onder andere naar de rapportage over gezondheid en veiligheid, diversiteit, maatschappelijk engagement, bezoldiging van het bestuur en maatregelen tegen mogelijke belangenverstrengeling.

Ook werden in Londen de prestaties bekend gemaakt van het onderzoek dat accountansfirma Deloitte jaarlijks verricht naar de vraag in hoeverre de financiële rapportage voldoet aan de Best Practice Recommendations (BPR) van EPRA. 106 bedrijven kregen een award toebedeeld, ofwel 75 procent van de onderzochte ondernemingen. ‘Dit ligt zelfs ruim boven onze doelstelling van 90-awardwinnaars voor volgend jaar’, sprak Moerenhout verheugd.

Reageer op dit artikel