nieuws

Herziening Solvency II kan beursgenoteerd vastgoed vleugels geven

Beleggingen

Een herziening van Solvency II waarbij vastgoedaandelen gelijk worden behandeld als direct vastgoed zou een enorme opsteker betekenen voor de genoteerde vastgoedsector in Europa.

Herziening Solvency II kan beursgenoteerd vastgoed vleugels geven

Dat stelde de nieuwe EPRA-voorzitter Dominique Moerenhout tijdens het jaarcongres van de Europese branchevereniging voor beursgenoteerd vastgoed in Londen. Als een bok op de haverkist zit EPRA op het Solvency II-dossier, waarvoor de Europese Commissie in 2018 de eerste evaluatieronde start. Definitieve herziening wordt in 2020 verwacht. Volgens het begin 2016 van kracht gegane toezichtkader voor Europese verzekeraars moeten verzekeringsmaatschappijen als buffer voor beleggingen in genoteerd vastgoed een cashpositie aanhouden van 39 procent, evenveel als voor generieke aandelen. Terwijl dit voor niet-genoteerd vastgoed slechts 25 procent is.

Volledig onterecht, vindt Moerenhout. ‘Genoteerd vastgoed gedraagt zich identiek als direct vastgoed, zij het dat de waardering van vastgoedaandelen ongeveer zes tot twaalf maanden voor loopt op non-listed vastgoed,’ betoogt hij. Hij wees op een omvangrijke studie van indexprovider MSCI van begin dit jaar waaruit blijkt dat de prestaties van genoteerde vastgoedfondsen sterkt gecorreleerd zijn aan die van direct vastgoed en niet-genoteerde fondsen over periode van drie tot vijf jaar.

De Europese verzekeraars zijn goed voor een belegd vermogen van maar liefst 10 biljoen euro. Slechts een heel beperkt deel daarvan wordt gestoken in beursgenoteerd vastgoed. Beleggers en analisten zijn het roerend eens dat de verklaring van deze terughoudendheid gezocht moet worden in Solvency II.

Naar schatting van Mark Abramson, directeur Europees beursgenoteerd vastgoed bij vermogensbeheerder Heitman en bestuurslid van EPRA, zal een versoepeling van het toezichtkader ‘enkele honderden miljarden euro’  aan beleggingskapitaal richting de genoteerde sector doen vloeien. ‘Zelfs als dat maar een fractie zou zijn van dat bedrag, zou dat al geweldig zijn voor de Europese genoteerde sector.’

 

Reageer op dit artikel