nieuws

‘Beleg niet te ver buiten toplocaties’

Beleggingen

‘Beleg niet te ver buiten toplocaties’
Boris van der Gijp

De rendementen op prime vastgoed blijven de komende twee jaar nog bovengemiddeld hoog. Beleggers moeten zich niet laten verleiden om op hoger renderende en risicovoller locaties te investeren, omdat ze in geval van een nieuwe laagconjunctuur dan in de problemen komen.

Dat schrijft Syntrus Achmea Real Estate & Finance in de Outlook 2018-2020. Institutionele vastgoedbeleggers doen er goed aan om de komende jaren te kijken naar locaties net buiten de absolute toplocaties of te investeren in alternatieve sectoren, zoals zorgvastgoed, mixed-use en micro-appartementen. In dit segment kunnen zij nog met een stevige risicopremie instappen, waardoor de verwachte rentestijging beter kan worden opgevangen.

Ook is er meer ruimte voor huurgroei en lagere aanvangsrendementen, aldus de belegger met een beheerd vermogen van bijna 20 miljard euro voor ruim zestig pensioenfondsen, verzekeraars en charitatieve instellingen. ‘In de beste core-markten zijn de perspectieven voor institutionele beleggers nu nog goed’ zegt Boris van der Gijp, director Strategy & Research.

‘Op prime-locaties van de woningmarkt verwachten wij dat de aanvangsrendementen dalen naar 3,5 procent. Door deze yieldcompressie zijn ook de komende twee jaar nog bovengemiddelde rendementen te verwachten. Maar op iets langere termijn moet rekening worden gehouden met een beperkte waardegroei. Wij verwachten dat de rendementen dan meer in de buurt komen te liggen bij het lage risicoprofiel van de core-markten.’

In hun zoektocht naar rendement moeten beleggers er wel voor waken om niet te ver buiten de top te beleggen. Van der Gijp: ‘In de huidige conjunctuur veren segmenten en locaties op die het in de crisis heel moeilijk hadden. Onderliggend veranderen bewegingen evenwel niet. De woningmarkt vergrijst, het consumentengedrag op de winkelmarkt verandert en de concentratietendens op de kantorenmarkt gaat door. Locaties die geen antwoord hebben op deze structurele krachten, komen als eerste in de problemen op het moment dat de economie stagneert.’

Dat betekent dat beleggers met een langetermijnvisie hun hoofd koel moeten houden, en zich niet moeten laten verleiden tot conjunctureel interessante, maar op lange termijn zeer risicovolle beleggingen. ‘De huidige markt is zeer geschikt om de portefeuille strategisch te verbeteren’, aldus Van der Gijp. ‘Ook hier gaat het om timing, want op het moment dat de economische groei weer afzwakt, is dit momentum voorbij. Voor 2018 verwachten wij dat overigens nog niet.’

Reageer op dit artikel