nieuws

Middelgrote steden meer in trek bij beleggers

Beleggingen

Middelgrote steden meer in trek bij beleggers
Colliers-Vastgoedmarkt-Sectorupdate

De verwachting is dat het aantal verkochte woningen in 2017 16 procent hoger uitkomt dan in 2016. Ook de vraag naar nieuwe huurwoningen is ongekend hoog. Dit blijkt uit het nieuwste vastgoedmarktrapport van Colliers.

Ondanks een lager investeringsvolume in woningen in het eerste halfjaar van 2017, blijft mede door de lage rentestand de vraag van beleggers naar woningen hoog. Ook onder buitenlandse partijen is de belangstelling groot vanwege de relatief hoge rendementen in een veilige markt. Deze grote interesse heeft er voor gezorgd dat de leegwaarderatio’s (marktwaarde verhuurde staat / leegwaarde) zijn toegenomen tot meer dan 100 procent. Dit laat zien dat beleggers meer risico durven te nemen en anticiperen op een verdere waardestijging.

De aanvangsrendementen zijn in de eerste helft van het jaar in alle steden afgenomen door de toenemende vraag. Colliers voorziet een verdere daling tot onder de 4 procent in de komende maanden. Het uitgangspunt van beleggers is verschoven van een uitpondscenario naar behoud en exploitatie. Hierdoor verwacht Colliers dat geschikte beleggingen schaars blijven.

Door de druk op de Amsterdamse markt en andere grote steden worden middelgrote steden steeds interessanter voor woningbeleggers. Het aanbod op deze locaties is groter. Beleggers kunnen hier hogere rendementen realiseren tegen iets meer risico.

Reageer op dit artikel