nieuws

Vastgoedfonds voor drie grote campussen

Beleggingen

In de eerste helft van volgend jaar wordt de lancering verwacht van een gezamenlijk vastgoedfonds van drie grote campussen en enkele pensioenfondsen. Het fonds krijgt een omvang van een half miljard tot één miljard euro.

Vastgoedfonds voor drie grote campussen

Dat zei Bert Kip, ceo van Brightlands Chemelot Campus, woensdag 7 december in de marge van de bijeenkomst ‘Regionale innovatiekracht, de motor voor de Nederlandse economie?’ in Den Haag. Naast Brightlands Chemelot in Geleen zijn het Utrecht Science Park en de TU Delft bij de besprekingen betrokken met NLI over  de structurering van het fonds. NLI is een netwerk voor cofinanciering, dat is opgericht op initiatief van oud-werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes om pensioenfondsen te stimuleren meer in Nederland te investeren.

Kip wilde desgevraagd geen namen noemen van de betrokken institutionele beleggers. Volgens hem lopen de besprekingen over de structurering van het vastgoedfonds ‘voorspoedig’. Hij sluit niet uit dat nog enkele andere grote campussen zich bij het fonds aansluiten. Vorig jaar was er sprake van een mogelijk gezamenlijk vastgoedfonds van acht grote campussen. Uit een inventarisatie bleek toen dat de campussen voor ongeveer 500 miljoen euro aan nieuwe vastgoedprojecten op de plank hebben liggen. Het zou onder meer gaan om incubators, congrescentra en gebouwen waar bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk onderzoek doen. Naast de drie campussen die nu het voortouw nemen, betrof het: Amsterdam Science Park, Leiden Bio Science Park, High Tech Campus Eindhoven, Kennispark Twente en Wageningen Campus.

Volgens Kip, die tijdens de bijeenkomst sprak namens alle acht campussen, is het ‘ontzettend belangrijk’ dat het fonds doorgaat om de groei van de campussen te accommoderen. ‘De afgelopen vijf jaar is het lastig gebleken om reguliere vastgoedpartijen te laten investeren in het vastgoed op campussen’, aldus Kip. Die terughoudendheid noemde hij opmerkelijk, want de leegstand op de grote campussen beperkt zich momenteel tot frictieleegstand. ‘Vergelijk dat eens met de leegstand in al die glimmende kantoorgebouwen naast de A2.’

Hij wees zijn gehoor er op dat 75 procent van alle R&D-inspanningen in Nederland plaats vindt op de acht campussen. ‘Dit is het innovatielab van Nederland.’ De vrees van vastgoedbeleggers dat veel veelbelovende startups in de bedrijfsverzamelgebouwen van campussen ook weer even snel het loodje leggen, deelde hij niet. ‘Bovendien: voor elk bedrijfje dat omvalt komen er twee in de plaats.’

De bijeenkomst in Den Haag was georganiseerd door Buck Consultants International en de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Voor de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus, voorzitter van de SKBN-Expertcommissie, bestaat er geen twijfel dat er meer focus op de regionale innovatiekracht moet komen om de vaart in de nationale economie te houden. Onlangs overhandigde hij het manifest ‘Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s’ aan Roos Vermeij, voorzitter Vaste commissie voor Economische Zaken. In dit manifest pleit de commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat die onder zijn leiding staat, voor meer aandacht vanuit het Rijk voor de regionale economische clusters van Nederland. (EW)

Reageer op dit artikel