nieuws

vertraging bij campania winkelcentrum van corio

Beleggingen

In april 2003 heeft het beursgenoteerde vastgoedfonds Corio een overeenkomst gesloten met een onderneming van de Barletta Groep, een plaatselijke vastgoedondernemer, voor de turnkey-verwerving tegen een vaste prijs van het winkelcentrum Campania in Marcianise, ongeveer 20 kilometer ten noorden van Napels.

Naar nu blijkt, heeft de Barletta Groep potentiële huurders benaderd en contact gelegd met ten minste één investeerder over eventuele toekomstige verwerving. Beide handelingen zijn gedaan zonder de instemming van Corio en lijnrecht in tegenspraak met de wettelijke rechten van Corio. Om de belangen van Corio te beschermen heeft Corio vorderingen ingediend tegen de Barletta Groep, die op zijn beurt vorderingen heeft ingediend tegen Corio. Op grond van uitgebreid juridisch advies is Corio van mening dat zijn juridische positie sterk is en de vorderingen van Barletta ongegrond zijn. De Barletta Groep heeft zich niet gehouden aan de overeengekomen tijdsplanning voor de bouw, inclusief benodigde infrastructuur (wegen en dergelijke), waardoor ernstige vertragingen zijn ontstaan in de geplande oplevering, de sluiting van definitieve huurovereenkomsten met huurders en de overdracht van de exploitatie van het centrum aan Corio. Corio heeft voorschotten betaald op de overeengekomen prijs voor het winkelcentrum Campania voor een bedrag van in totaal 46,8 miljoen euro (exclusief eraan gerelateerde rente) per 31 december 2005, waartegenover Corio zekerheden houdt. Terwijl Corio blijft aandringen op nakoming van de contractuele verplichtingen, zullen de vertragingen in de bouw van het centrum en de daaruit voortvloeiende vertragingen in de verhuur leiden tot verder uitstel voor een op dit moment niet nader te bepalen termijn voor de opening van het winkelcentrum Campania.

Reageer op dit artikel