blog

Gebruikers flexibel kantoor lunchen graag op kantoor

Beleggingen

Gebruikers flexibel kantoor lunchen graag op kantoor
Ed Bouterse

What Coworkers Want, het meest recente Europese onderzoeksrapport van Workthere, laat zien dat 71 procent van de gebruikers van flexibele kantoorruimte nooit de deur uit gaat om te lunchen.

Deze serviced office-aanbieder ontdekte dat van alle respondenten die op kantoor lunchen, 26 procent dat achter hun bureau doet, 25 procent in een aparte ontspanningsruimte en 20 procent in een inpandig café. Slechts 22 procent verlaat het kantoor tijdens de lunch.

Volgens Workthere kent het Verenigd Koningkrijk van alle elf ondervraagde landen het grootste aantal werknemers dat achter hun bureau luncht (42 procent), gevolgd door Nederland met 32 procent. Zweden bevindt zich aan het andere uiteinde van het spectrum, met slechts veertien procent, op de voet gevolgd door Portugal en Spanje met respectievelijk veertien procent en achttien procent.

Café ook populair

Head Ed Bouterse van Workthere in Nederland: ‘Over het algemeen lunchen gebruikers van flexibele kantoorruimte bij voorkeur achter hun bureau, vooral in het Verenigd Koninkrijk en bij ons in Nederland, maar een andere interessante uitkomst is dat speciale ruimtes op kantoor, zoals ontspanningsruimtes en cafés, ook heel populair zijn. Het creëren van verschillende ruimtes in het gebouw, waar gebruikers allerlei activiteiten kunnen ontplooien, waaronder dus ook lunchen, is een belangrijk aspect van serviced en flexibele kantoren. De mogelijkheid om te netwerken of op kantoor een lunchmeeting te organiseren is voor bedrijven een belangrijke reden om voor dit type kantoorruimte te kiezen.’

Gratis

Wat ook kan meespelen in de beslissing om tijdens de lunch op kantoor te blijven, is het feit dat de werknemers daar vaak gratis kunnen eten, waardoor ze eigenlijk geen reden hebben om de deur uit te gaan voor de lunch. Volgens het onderzoek van Workthere noemde 61 procent gratis eten en snacks als belangrijke voorziening, maar slechts veertig procent is tevreden over de huidige mogelijkheden.

Over de auteur:
Ed Bouterse is head Workthere Nederland, onderdeel van vastgoedadviseur Savills.

What Coworkers want:

Het rapport What Coworkers Want is gebaseerd op een onderzoek dat YouGov in maart en april 2019 in opdracht van Savills heeft uitgevoerd. Er werden meer dan 11.000 gebruikers van kantoorruimte in Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ondervraagd, ongeveer duizend per land. Van de respondenten werken er 1.874 in een serviced of co-working kantoorruimte en beide groepen vallen dan ook onder de categorie flexibele kantoorruimte. De gebruikers kregen vragen over 48 verschillende kantoorgerelateerde voorzieningen en konden aangeven hoe belangrijk ze die vonden of hoe tevreden ze daarover waren. Bij elkaar opgeteld komen de percentages niet altijd uit op honderd procent door afronding of omdat ‘weet ik niet-/niet van toepassing’-antwoorden buiten beschouwing zijn gelaten.

Reageer op dit artikel