blog

Wat u moet weten over het verplichte energielabel

Beleggingen Premium

Hoe kunnen beleggers die (willen) investeren in Nederlands vastgoed zich voorbereiden op de invoering van een verplicht energielabel?

Wat u moet weten over het verplichte energielabel
Marc van Niekerken

Vanaf 2023 moet elk kantoor in Nederland volgens de wet minimaal energielabel C hebben. Dat betekent dat kantoorgebouwen met label D of lager de wet overtreden. Voldoet een gebouw niet aan deze nieuwe EPC-index (energieprestatiecoëfficiënt), dan kan de overheid besluiten dat het gebouw niet meer als kantoor gebruikt mag worden. De Nederlandse regering wil dat alle kantoorgebouwen …