blog

Opleveringsperikelen bij einde huurovereenkomst in Singapore

Beleggingen Premium

Opleveringsperikelen bij einde huurovereenkomst in Singapore
Column Laurentien Kok

Onlangs publiceerde de zogeheten ‘small claims court’ – enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse kantongerecht – in Singapore zijn statistieken.

Wat bleek: meer dan de helft van de zaken waarbij buitenlanders betrokken waren, ging over opleveringsperikelen bij het einde van de huurovereenkomst of verplichtingen van de verhuurder tijdens de huurovereenkomst. De standaard huurovereenkomst is erg verhuurdersvriendelijk en kent weinig tot geen bescherming voor de huurder. Weinig wordt gekwalificeerd als een ‘gebrek’ of als een verplichting voor …