blog

Retailgigant C&A zal een Brenninkmeijer-business blijven

Beleggingen

Retailgigant C&A zal een Brenninkmeijer-business blijven
Ruud de Wit

In januari 2018 publiceerde het Duitse weekblad Der Spiegel het bericht dat de Nederlandse modeketenfamilie Brenninkmeijer op het punt stond om haar troetelkind en bestaansrecht C&A te verkopen aan een of meer Chinese investeerders.

De internationale media doken er volop op. In de Nederlandse kranten werd gesuggereerd dat ‘een volledige verkoop van C&A’ aan Chinese partijen te maken zou hebben met tegenvallende resultaten van de modeketen, die teruggaat naar 1841 en haar wortels in Sneek en Amsterdam heeft liggen. Fijntjes werd er door de media op gewezen dat internationale concurrenten als Zara, H&M en Primark wel uitstekend draaien en een betere uitstraling hebben naar met name de jongere en meer modebewust clientèle. Retailgoeroe Paul Moers schilderde C&A zelfs af als ‘een uitgeblust merk’ en ‘afgetroefd door de concurrentie’.

De min of meer noodgedwongen reactie van het moederbedrijf van de Brenninkmeijers, de in Zwitserland gevestigde holding Cofra, rekende echter snel af met de voor ingewijden bij voorbaat al onwaarschijnlijke optie van een volledige verkoop van C&A. Cofra liet weten ‘dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden om te ‘accelereren’ op groeimarkten zoals China, opkomende markten en op digitaal vlak. Samenwerking en andere vormen van externe investeringen kunnen hier een onderdeel van zijn, als onderdeel van onze transformatiestrategie.’

Toch haalde deze reactie niets af van de vooringenomen standpunten van journalisten en experts. Er werd op gewezen dat C&A de afgelopen jaren een aantal C&A-vestigingen in ons land had gesloten, dat Turkije als vestigingsland weer was verlaten – eerder gebeurde dat ook in het Verenigd Koninkrijk – en er waren reportages van correspondenten in China, die moesten aantonen dat C&A daar geen toekomst heeft.

Drie maanden na het artikel in Der Spiegel over C&A, is er stil geworden. Blijkbaar gaat het helemaal niet zo slecht met C&A, zoals krantenartikelen na de publicatie in Der Spiegel lieten weten. C&A zei zelf ‘een uitstekend jaar 2018 te hebben gehad’, terwijl juist concurrenten Primark en H&M tegenvallende resultaten hebben moeten laten noteren. Ook een op zich interessant maar tegelijk curieus interview met Alexander Brenninkmeijer in Der Spiegel (in het feburarinummer) laat zien dat het niet zo’n vaart loopt met C&A en een Chinese teloorgang.

Alexander Brenninkmeijer is het zoveelste zwarte schaap van de familie. Hij behoort niet tot de 50 à 60 familiepartners in de Cofra Holding en gaat dus helemaal niet over de eventuele afstoting van C&A. Hij is vooral sinds 2004 bekend geworden met het exclusieve modelabel Clemens en August, dat hem in een diepgaand conflict met Cofra bracht. Toch meent deze Brenninkmeijer nu van alles te moeten roepen, ook over de berichtgeving over een eventuele verkoop aan buitenlandse investeerders. Achteraf moet je als kritisch lezer concluderen dat deze in München wonende Brenninkmeijer misschien zelf de bron is geweest van de info die Der Spiegel gebruikte om in januari he mogelijke verkoop van C&A aan Chinese investeerders te melden.

Niemand loopt de deur plat bij de Brenninkmeijers en ook ik niet. Maar ik heb een aantal goed ingevoerde personen gesproken die ten zeerste betwijfelen of C&A inderdaad ooit in de verkoop gaat en dat dus de banden tussen de familie Brenninkmeijer en de modeketen worden doorgesneden. Het schijnt inderdaad zo te zijn dat een aantal aandeelhouders in Cofra een minder emotionele band heeft met de aloude normen en waarden van de vermogende familie (integer, katholiek, vrij conservatief) en het Cofra-vehikel eerder zien als een private equity bedrijf. Maar dat is iets anders dan de band met C&A verkwanselen.

De wereld verandert steeds sneller, dus ook bij de Brenninkmeijers. Juist daarom zijn Cofra en C&A al enige tijd niet langer de speeltuin voor een select groepje geselecteerde Brenninkmeijers, maar wordt steeds vaker gekeken naar getalenteerde en ervaren ‘buitenstaanders’. Maar dat is helemaal geen nieuws. Jaap Blokhuis werd in 1999 al aangesteld als CEO van de Cofra-dochter Redevco, net als diens opvolger Andrew Vaughan. En hoewel de chairman van Redevco nog altijd een Brenninkmeijer en Cofra-partner is, is met Redevco bewezen dat de familiepartners wel degelijk oog hebben voor talent, deskundigheid en ervaring van buiten. Dat gaat soms gepaard met sentimenten en zelfs teleurstelling. Toen Blokhuis in 2000 het C&A-pand en voormalig hoofdkantoor aan het Damrak en Nieuwendijk verkocht aan Bouwinvest – inmiddels geheel herontwikkeld, met zowel een C&A, Primark als Zara! – was dat ook een ingrijpende beslissing, die hevige emoties opriep bij alle Brenninkmeijers, die in het pand hun retail- en vastgoedloopbaan aanvingen.

Alexander Brenninkmeijer geeft trouwens in zijn bijzondere interview in Der Spiegel – zo vaak laat een familielid niet het achterste van zijn tong zien – ook het toekomstdilemma aan voor Cofra en de familiepartners die nu de dienst uitmaken. Want wat moet Cofra op langere termijn met het geld doen dat een eventuele totale verkoop van C&A oplevert? Meer vastgoed kopen, een andere retailer overnemen? Andere investeringsopportunities zoeken? Dat is minstens zo risicovol als in C&A de overhand houden. Ik denk dus dat de Brenninkmeijers er opnieuw in zullen slagen C&A ook na 170 jaar weer een nieuw perspectief te bieden. Dat is namelijk eigen aan succesvolle retailers. De retailer die dat niet doet, heeft echt een probleem, zoals we dagelijks in de kranten kunnen lezen.

Reageer op dit artikel