blog

Dromen over een Nature Wonder World

Beleggingen

Dromen over een Nature Wonder World
Ruud de Wit

Anderhalf jaar geleden ontmoette ik tijdens de Provada op de stand van de provincie Limburg de zakenman Jean Gelissen. Gelissen geniet bekendheid als oprichter en eigenaar – samen met zijn zuster – van het succesvolle attractiepark Toverland in Sevenum (Noord Limburg).

Daarnaast heeft hij een eigen bouwbedrijf Gepla. Hij vertelde mij op die Provada over zijn plannen voor een megapretpark, dat onder de naam Nature Wonder World (NWW) gerealiseerd moet worden op een voormalig mijnterrein van 125 hectare ten oosten van Brunssum. De zakenman had het over een investering van minimaal 500 miljoen euro. ‘Daarvoor denk ik een belangrijk deel bij elkaar te krijgen via vermogende zakenlieden, met name in Limburg, maar ik ga ervan uit dat ook de provincie en de gemeenten van Parkstad – het samenwerkingsverband in de Oostelijke Mijnstreek, met onder meer Heerlen, Kerkrade en Brunssum – mee zullen doen. Mijn probleem is, dat institutionele beleggers nauwelijks geïnteresseerd zijn.’ Ik was onder de indruk van het enthousiasme van Gelissen, hoewel ik ook het gevoel had dat zijn ambitie iets te veel van een andere planeet was.

Toch besloot ik een poging te wagen de ondernemer wat verder te helpen. Dromen zijn altijd bedrog, maar het is geen misdaad ze waar te willen  maken. Ik stuurde Patrick Kanters – ‪managing director Global Real Estate & Infrastructure bij APG Asset Management‬ – een mailtje met het verzoek eens met Gelissen te praten. ‘Misschien dat hij jullie kan overtuigen over het realiteitsgehalte van Nature Wonder World. De echte wonderen zijn nog niet de wereld uit.’

Ik hield Kanters ook voor dat ABP/APG met een eventuele ondersteuning van de plannen van Gelissen een aantal andere doelen zou dienen. ABP is immers in Zuid Limburg (Heerlen) gevestigd – vanuit de ABP-toren kun je vrijwel uitkijken op het beoogde NWW-terrein – en kan met een deelname aan NWW investeren in een lokale en vergrijsde economie, met veel werkloosheid. Het ABP/APG wordt nog wel eens verweten vooral buiten de landsgrenzen te investeren en Nederland links te laten liggen. Dat klopt. Half oktober werd nog bekend dat APG een 75-procentsbelang neemt in een binnenstedelijk vastgoedproject van bijna 160.000 m2 in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Dat doet APG in een joint venture met TH Real Estate voor een bedrag van ruim 1,1 miljard euro.

Na twee weken kreeg ik een mailtje van Kanters, dat een project als NWW niet past in de vastgoedbeleggingsvisie van APG. Hij vond het dus niet zinvol om tijd vrij te maken om naar het lokale verhaal van Gelissen te luisteren. Ik heb Gelissen een kopietje van het mailje van Kanters doen toekomen. Ruim een jaar heb ik nauwelijks wat gehoord over NWW en dacht dat het project een stille dood was gestorven. Maar half oktober publiceerde het Limburgs Dagblad een flink artikel over de stand van zaken. Uit het artikel blijkt dat Gelissen nog steeds gelooft in zijn plannen, alleen is de opzet enigszins gewijzigd: geen zeven nagebootste natuurwonderen meer in het park, maar nog slechts drie (de Grand Canyon, de Victoria Watervallen en de vulkaan Paricutin), en verder een overdekt zwemparadijs, drie ontmoetingsplaza’s, een casino en twee megahotels, inclusief 7500 parkeerplaatsen. De investering is middels opgelopen van een half miljard naar 727 miljoen euro, waarvoor minimaal 2,35 miljoen bezoekers per jaar naar Zuid Limburg moeten afreizen.

Blijkens het artikel in het Limburgs Dagblad kan Gelissen rekenen op de steun van een consortium, waarin ook Volker Wessels, installatiebedrijf Engie en de Zuid-Limburgse speelautomatenexploitant Jansen Hahnraths zitting hebben. Voor de finetuning van de plannen heeft hij gebruik gemaakt van de know how van het Amerikaanse BRC Imagination Arts uit Los Angeles (‘Turning brands into destinations’ ) voor het masterplan en LDP (Leisure Development Partners) uit Londen voor de economische onderbouwing. Het in Maastricht gevestigde adviesbureau EY Montesquieu is ingehuurd voor het vinden van investeerders.

Gelissen weet dat de kansen voor een succesvolle totaalinvestering niet groot zijn, hoewel ze er gezien het huidige economisch klimaat gunstiger uitzien dan twee jaar geleden. Hij verwacht veel van de provincie Limburg en de gemeente Brunssum zelf, al realiseert hij zich hopelijk dat van die kant de ondersteuning niet moet worden gezocht in harde pecunia. Meer succes zal hij hebben bij de Europese Investeringsbank en Europese subsidiespotjes. Het Limburgs Dagblad haalt Ecorys aan dat heeft becijferd dat er 35 miljoen per jaar aan uitkeringen kan worden bespaard als NWW werkelijkheid wordt en de ruim 2.000 banen oplevert die Gelissen in het vooruitzicht stelt. De Oostelijke Mijnstreek wordt hard getroffen door werkloosheid.

Aan het eind van het artikel zegt Gelissen niet ‘aan een dood paard te willen blijven trekken of als een Heintje Davids de boeken in te gaan’. Dat impliceert dat hij vrij snel duidelijkheid wil hebben of zijn plannen werkelijkheid kunnen worden en dat NWW in 2022 open gaat. Ik vrees het ergste, hoe ambitieus en sympathiek ik zijn plannen ook vind. Tenzij natuurlijk Patrick Kanters alsnog tijd vrij maakt en zich laat overtuigen. Maar ja, we weten allemaal, dromen zijn bedrog.

Ruud de Wit is voormalig hoofdredacteur van Vastgoedmarkt

Deze column verscheen in Vastgoedmarkt van november 2016 

Reageer op dit artikel