Steeds meer bedrijfsverzamelgebouwconcepten

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) brengt in een vier jaar durend onderzoek de verschillende concepten voor bedrijfsverzamelgebouwen in kaart en analyseert wat zij bijdragen aan kennis delen en netwerken tussen huurders. Volgens eerste onderzoeksresultaten zijn de concepten minder verschillend dan verwacht.