Benchmarks helpen vastgoed Altera nóg duurzamer te maken

Benchmarks helpen vastgoed Altera nóg duurzamer te maken
Rudy Verstappen van Altera Vastgoed

Als organisatie kun je wel zeggen dat je duurzaam bent, maar hoe duurzaam ben je écht? 'Onze aandeelhouders en andere stakeholders vragen erom', zegt Rudy Verstappen van Altera Vastgoed. 'Met de kracht van kwalitatief zeer goede duurzaamheidsbenchmarks als GRESB en UN PRI kun je als organisatie objectief de validatie van prestaties van vastgoedfondsen vaststellen. Meedoen leidt tot meer transparantie. Als richtlijn helpt het ons bovendien bij de verduurzaming van ons vastgoed.'

Vergelijk een benchmark maar met een kijkje onder de motorkap van een organisatie, vervolgt Verstappen, per 1 januari benoemd tot Team Lead ESG bij Altera Vastgoed. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Altera is ervan overtuigd dat de gekozen beleggingsstrategie met geïntegreerde ESG aanpak het meest duurzame rendement oplevert. ‘Door deel te nemen aan benchmarks, zoals GRESB en UN PRI, krijgen onze aandeelhouders een goede inkijk in de fondsen: hoe ze zich ontwikkelen, maar ook hoe duurzaam ze zijn in vergelijking met andere fondsen.’

Deze benchmarks geven naast energieverbruik van het vastgoed inzichten in klimaatadaptie, beschikbaarheid van grondstoffen, afvalbeheer, risicomanagement, gezondheid, veiligheid en hoe transparant de organisatie is, vervolgt Verstappen. ‘Het gaat ook om een goed sociaal beleid, dus hoe je als vastgoedbedrijf met je medewerkers en huurders omgaat.’ 

Toekomstbestendig vastgoed

Een rendabele, toekomstbestendige belegging: dat is wat investeerders graag willen, weet ook Verstappen. De vastgoedbelegger uit Amstelveen heeft anno 2024 meer dan drie miljard hoogwaardig, duurzaam en toekomstbestendig vastgoed in eigendom. Het woningfonds vertegenwoordigt een waarde van ruim 2,5 miljard euro, het winkelfonds ruim 0,6 miljard.

Global Sector Leader

Altera neemt sinds 2012 deel aan de GRESB, de Global Real Estate Sustainability Benchmark. Zowel het woningfonds als het winkelfonds scoren met 95 van de 100 te behalen punten in 2023 wederom goed. Het woningfonds is met deze status voor het vierde jaar op rij Global Sector Leader. De status van Global Sector Leader heeft het winkelfonds voor het eerst verkregen. Het fonds is voor het tweede jaar op rij in haar categorie het meest duurzame winkelfonds van Nederland en sinds dit jaar ook van Europa. Met deze scores wil Altera aantoonbaar maken dat de vastgoedbelegger de voortrekkersrol op het gebied van ESG ook daadwerkelijk waarmaakt.

We zetten energiecoaches in die huurders adviseren hoe ze de energierekening omlaag kunnen krijgen”

Hoge scores: geen doel, maar middel

De hoge GRESB-scores zijn volgens Verstappen geen doel op zich, maar vooral een middel. Verstappen: ‘Het is ook niet zo dat GRESB onze visie bepaalt: we nemen alleen die punten vanuit GRESB over die onze visie onderschrijven. Als organisatie hebben we heel duidelijk ons eigen beleid, met als belangrijkste ambitie om onze portefeuilles voor 2040 Paris Proof te hebben. Dat betekent dat het energieverbruik en de uitstoot van CO₂ naar beneden moet. We maken gebruik van een meetmethode waar GRESB maar beperkt naar kijkt: het aantal kilowattuur per vierkante meter per jaar. Daarbij kijken we naar zowel gas- als elektraverbruik. Dat heet dat energie-intensiteit. Het is de bedoeling dat dat getal gestaag naar beneden gaat. Aan de hand van een roadmap voor onze assets nemen we maatregelen om een pand duurzamer te maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of betere isolatie. Ook zetten we energiecoaches in die huurders adviseren hoe ze de energierekening omlaag kunnen krijgen.'

Benchmarks en data

Een benchmark helpt Altera om op data te sturen, zegt Verstappen. ‘Benchmarks sporen ons aan om zoveel mogelijk data over onder meer energieverbruik, CO₂-uitstoot en waterverbruik te verzamelen. We gebruiken deze data ook voor interne analyses. De kwaliteit van data moet dan ook hoog zijn: je wilt immers zo betrouwbaar mogelijke gegevens. Wij maken gebruik van externe partijen. Beyond Energy verzamelt alle relevante data en Cooltree doet de validatie. Op die manier weten we dat de data klopt. Externe validatie geeft comfort aan onze aandeelhouders en andere stakeholders.’

Om het energieverbruik van de algemene ruimten van het vastgoed te achterhalen, maakt Altera gebruik van slimme meters. En via data van netbeheerders kan een redelijk goede inschatting gemaakt worden wat huurders verbruiken. Verstappen vindt dat GRESB meerwaarde zou toevoegen wanneer de benchmark meer naar energie-intensiteit zou kijken. ‘Hoe meer uniformiteit, hoe meer waarde een uitslag heeft’, aldus Verstappen.

Altera is al jaren gewend om alle relevante data voor de verschillende benchmarks te verzamelen. Verstappen: ‘Er komt steeds meer Europese wet- en regelgeving op ons af. De EU vraagt om min of meer dezelfde data als GRESB, maar dan op een andere manier gepresenteerd. Wij zijn er in elk geval op voorbereid.’

Hittestress en overstromingen

De vastgoedbelegger uit Amstelveen maakt sinds kort gebruik van Scaler, een softwareprogramma voor verzamelen en verwerken van ESG-data. Verstappen: ‘Iedere benchmark heeft zijn eigen richtlijnen. Daarom is het belangrijk dat data volledig en van goede kwaliteit is. Deze tool helpt ons om data verder te structureren, ook over klimaatrisico’s als hittestress en overstromingen. Via Scaler kunnen we efficiënt en snel aan verschillende benchmarks onze data en gegevens leveren: je drukt bij wijze van spreken op de GRESB-knop en er verschijnt een volledige GRESB-rapportage.’

Klimaatrisico’s moeten naar beneden, ook gaan we kritischer kijken naar materiaalgebonden emissies”

Materiaalgebonden emissies

Altera heeft dus de ambitie om de complete portefeuille uiterlijk 2040 Paris Proof te hebben. De beleggingsstrategie met geïntegreerde ESG aanpak zorgt voor duurzaam en toekomstbestendig vastgoed. Bij acquisities wordt gekeken naar energieverbruik, klimaat, natuur, grondstoffen, gezondheid en veiligheid. Deze visie is goed voor het klimaat, leidt tot een nog betere huurplek voor de huurders én het beste rendement voor de investeerders.

Verstappen: ‘Klimaatrisico’s moeten naar beneden, ook gaan we kritischer kijken naar materiaalgebonden emissies. Kunnen gebouwen van staal en beton vervangen worden door hout? Daarvoor moeten we terug in de keten. We willen het verschil in CO₂-uitstoot inzichtelijker krijgen. Hout slaat CO₂ op, maar gaat wellicht minder lang mee. We doen er in elk geval alles aan om onze portefeuilles op tijd in Parijs te krijgen. Met het bestaande vastgoed, maar ook met nieuw vastgoed. Meedoen aan benchmarks helpt ons daarbij.’

Dit artikel is gesponsord door Altera Vastgoed.