Tempo renteverhogingen VS mogelijk snel omlaag

De rentes in de Verenigde Staten zullen naar verwachting weldra in een trager tempo worden verhoogd. Dat staat in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.