TNO past kantoren aan: van standaard naar hybride werken

Om de overgang naar hybride werken zo goed mogelijk te faciliteren worden de kantoren van TNO heringericht. Wat verstaat TNO onder hybride werken? En welke veranderingen worden in de werkomgeving doorgevoerd?