'Volledig automatisch taxeren is zinloos, ongewenst en verboden'

Automatische waarderingsmodellen (AVM's) worden in het commerciële vastgoed vooral gebruikt als rekentool. De waardebepaling wordt niet aan de computer overgelaten. Daarvoor ontbreekt naast essentiële data wellicht ook de wil.