Automatische taxaties: belofte die maar geen werkelijkheid wil worden

Automatische waarderingsmodellen hebben de rol van de taxateur op de koopwoningmarkt sterk verkleind. Het commerciële vastgoed blijkt vooralsnog een lastiger horde.