Leegstand van kerken tegengaan met nieuwe maatschappelijke functies

Drie partijen hebben het initiatief genomen om parochies en kerkgemeenten te helpen bij het creëren van een nieuwe rendabele maatschappelijke functie voor religieus erfgoed.