Onzekere vastgoedbranche zoekt naar nieuw evenwicht op Expo Real

Door een opeenstapeling van crises kantelt de vastgoedmarkt. De tijd van double digits-rendementen en lage rente is voorbij. Hoe hiermee om te gaan is de grote vraag op de Expo Real in München.