Hoe stroominfarct de vastgoedsector nu al raakt

Problemen met het elektriciteitsnet vormen nu al een flinke belemmering voor het werk van vastgoedontwikkelaars en -bezitters.