Realistisch rendement wordt in Amsterdam nagenoeg onmogelijk

De groeiende stapel regels, eisen en voorwaarden maakt het zeer moeilijk, dan wel onmogelijk aan de minimale rendementsverwachtingen te voldoen. ‘Concreet betekent het dat we weloverwogen niet meer op alle gebouwtenders inschrijven’, zegt Peter Heuvelink van AM.