Geen energielabel voor een kantoor, hoe erg is dat precies?

Veel Nederlandse kantoren hebben geen energielabel. Zullen ze niet voldoen aan de eis van minimaal label C in 2023? Dit weten we al na onderzoek door het Kadaster.