Bouwfondsclaim: procesfinanciering rond

De stichting Bouwfonds Claim heeft de procesfinanciering voor de voorgenomen rechtszaak tegen Bouwfonds rond. Een groep beleggers in een kantorenfonds dat ten onder ging, financiert de massaclaim ook voor slachtoffers die hier niet de middelen voor hebben.