Erfgoed onder druk: 5 vragen aan Heemschut

De Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem wil af van de gemeentelijke monumentenlijst. De lijst zou teveel kosten en belemmeringen met zich meebrengen voor eigenaren. Volgens erfgoedvereniging Heemschut staat erfgoed onder meer de door de groeiende behoefte aan nieuwbouwwoningen steeds meer onder druk.
Karel Loeff