Businesscase energieneutrale wijk vergt aanpassing regelgeving

Slimme, energieneutrale wijken zijn technisch haalbaar. Met aangepaste wet- en regelgeving die voorziet in flexibele energieprijzen is de business case in Nederland sluitend te maken.