Vastgoedmarkt Outlook 2020

De Vastgoedmarkt Outlook Special is dé terug- en vooruitblik op de Vastgoedsector. De thema’s zijn:

  • Circulair vs. duurzaam vs. energieneutraal
  • Proptech
  • Stadsdistributie
  • Healthy workplace & Smart Buildings

NIEUW: De special wordt verspreid onder Vastgoed- / Facility- en Bouw professionals

De special wordt digitaal gepromoot en ‘open’ aangeboden (beschikbaar zonder inloggen)


PLATFORMEN, KANALEN & BEREIK

Vastgoedmarkt
Print: als bijlage verzonden naar de abonnees van Vastgoedmarkt.
Oplage: 2.000 exemplaren – bereik: 20.000 lezers

Vastgoedmarkt.nl: gem. 75.000 gebruikers p.m. / 209.000 paginaweergaven p.m.
Nieuwsbrief: 20.000 abonnees
LinkedIn: 1.109 volgers
Twitter: 12.926 volgers

Facto – het platform voor facility-professionals
Facto.nl: gem. 29.000 gebruikers p.m. / 55.000 paginaweergaven p.m.
Nieuwsbrief: 8.400 abonnees

Cobouw – het platform voor bouwprofessionals
Cobouw.nl: gem. 290.000 gebruiker p.m. / 808.000 paginaweergaven p.m.
Nieuwsbrief: 41.570 abonnees

De redactionele artikelen worden binnen de verschillende platformen gepubliceerd en door de redacties verspreid via de website, nieuwsbrief en social-media kanalen.


TERUG- EN VOORUITBLIK

Circulair vs. duurzaam vs. energieneutraal
De vastgoedmarkt raakt langzaamaan doordrongen van zijn sleutelrol in de verduurzaming van Nederland. Bij nieuwbouw speelt circulariteit een rol, bij sloop-nieuwbouw is er aandacht voor hergebruik van vrijkomende materialen. Huurders krijgen oog voor energieprestaties van bestaande panden, waardoor beleggers en ontwikkelaars waar mogelijk gasaansluitingen overbodig maken. Institutionele beleggers adopteren de zogeheten sustainable development goals van de Verenigde Naties, waardoor deze rechtstreeks investeringsbeslissingen sturen.

Proptech
Een technologische revolutie raast door de traditioneel ingestelde vastgoedsector. Technologie geeft eindgebruikers een welhaast grenzeloze invloed op hun werkomgeving. Gebouweigenaren krijgen tegelijkertijd een schat aan informatie in de schoot geworpen, waarmee zij inzicht krijgen in het gebruik van hun panden. Technologie verbindt deze gebouwen bovendien met hun omgeving in de Smart City, waardoor nieuwe verdienmodellen hun intrede doen. De producten van proptech-aanbieders zijn inmiddels jongvolwassen, waardoor beleggers nu voor het eerst weloverwogen keuzes kunnen maken tussen de verschillende technologieplatformen. 

Stadsdistributie
Voor de digitale consument is het steeds vanzelfsprekender dat dienstverleners hem op zijn wenken bedienen. Dat vraagt om een fijnmazig distributienetwerk dat producten op topsnelheid uitlevert op plek waar de consument zich op dit moment bevindt: de stad. Logistieke dienstverleners en beleggers verschuiven inmiddels hun aandacht van dozen in het weiland naar distributiehubs nabij of in de stad. In Londen worden al kantoren omgebouwd tot logistieke centra. Deze trend maakt zich op voor een oversteek naar het Europese vasteland. 

Healthy workplace & Smart Buildings
Een werkomgeving moet werknemers tegenwoordig stimuleren te werken aan hun gezondheid. Waar gebouwen tot voorkort vooral werden gecertificeerd op duurzaamheid, raken nu labels als Leed en Well in zwang. Die classificeren kantoren en bedrijfsgebouwen naar de bijdrage die zij leveren aan het welzijn van medewerkers. Technologie, inrichting en gebruikte materialen spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook bijvoorbeeld de cateraar wordt steeds vaker langs een welzijnsmeetlat gelegd.  

Bekijk de digitale editie van de Vastgoedmarkt Outlook 2019 >


TARIEVEN ADVERTENTIES

2/1 pagina interview (infotorial)
Inclusief doorplaatsing online
460 x 307 mm:
€ 4.750,-
1/1 pagina – 220 x 297 mm € 2.750,-
1/2 pagina liggend € 1.750,-
1/4 pagina liggend € 1.250,-

 


SPECIFICATIES

Interview (infotorial): Reserveren uiterlijk 13 november 2019
Advertenties: Aanleveren uiterlijk 29 november 2019

Verschijning: 13 december 2019


MEER INFORMATIE & RESERVERINGEN

Eline van de Ven
Accountmanager Vastgoedmarkt
Tel. 088 584 07 53
elinevandeven@vakmedianet.nl