nieuws

Grotere vrijheid voor winkelplannen in Zuid-Holland

Vastgoedbeheer

Grotere vrijheid voor winkelplannen in Zuid-Holland
De Haagse Passage, een belegging van het ASR Dutch Prime Retail Fund.

De provincie Zuid-Holland biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk voor vestiging van nieuwe detailhandel en gaat zelf ‘meepoetsen’ om winkelgebieden sterk en vitaal te houden.

Er komt meer handelingsvrijheid voor Rotterdam en Den Haag om grote winkelplannen door te voeren; grote supermarkten mogen zich in kleine kernen onder voorwaarden ook buiten de winkelcentra vestigen. Dat staat in de Discussienota Detailhandel Zuid-Holland 2017 die Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten hebben gestuurd.

De nota beschrijft de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van detailhandel in Zuid-Holland. Op basis daarvan zijn een aantal voorstellen voor aanpassing van beleid geformuleerd. In Zuid-Holland staan gemiddeld 11 procent van de winkels leeg; in sommige gemeenten of centra is de leegstand 20 tot 30 procent.

Kern van het beleid blijft dat Zuid-Holland winkels in de stads- en dorpscentra concentreert en uitbreiding alleen kan op plekken waar behoefte is, en zonder kannibaliserend effect op omliggende winkelkernen. Dat betekent ook dat provincie vestiging van winkels met normaal assortiment in de periferie nog steeds niet zal toestaan. ‘Grote winkels als warenhuizen en dergelijke zijn veelal prima inpasbaar in centra’, aldus de Nota.

Reageer op dit artikel