nieuws

Woningtekort daalt voor het eerst in tien jaar

Transacties

Woningtekort daalt voor het eerst in tien jaar
Pontsteigergebouw Houthaven Amsterdam Foto: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg

Het aantal nieuwbouwvergunningen heeft in de periode begin 2013 tot eind 2017 een achterstand van 115.000 woningen opgelopen ten opzichte van de verwachte huishoudensgroei. In 2018 zal het woningtekort evenwel voor het eerst in tien jaar licht dalen.

Dat blijkt uit de derde kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die op 26 oktober is verschenen. In het derde kwartaal van 2017 zijn 62.750 woningen verkocht, 6 procent meer ten opzichte van een jaar geleden. De mediane verkoopprijs is in het derde kwartaal 264.000 euro, een plus van 9,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

Als gevolg van de vele verkopen is het totale beschikbare aanbod gedaald naar een historisch minimum, waardoor de woningmarkt nog sterker onder druk komt te staan. De woningprijzen blijven door deze hoge marktdruk stijgen. Op dit moment is in 137 gemeenten de woningprijs hoger dan in 2008. In nog 101 gemeenten is sprake van een ruime markt, waarbij kopers een ruime keuze hebben en de tijd kunnen nemen voor een woningaankoop. In een aanzienlijk deel van deze gemeenten is in de komende tien jaar wel sprake van bevolkingskrimp.

Op grond van het aantal uitgegeven bouwvergunningen dit jaar lijken er in 2018 eindelijk meer woningen te worden gerealiseerd dan de verwachte huishoudensgroei. In 2018 zal het woningtekort naar verwachting dan ook voor het eerst in tien jaar teruglopen, maar wel in beperkte mate. De cumulatieve achterstand van 115.000 woningen zal echter niet snel worden ingelopen. Gelet op de huidige marktomstandigheden is de verwachting dat de marktdruk de komende periode nog aan zal houden en ook breder zal worden gedragen in meer gemeenten.

De nieuwe maatregelen die door zowel het huidige als het toekomstige Kabinet zijn aangekondigd zullen weinig effect sorteren op deze marktomstandigheden. De vermindering van de hypotheekrenteaftrek en het afschaffen van de Wet-Hillen hebben volgens Dynamis een beperkte invloed op de actuele woningmarkt. De afschaffing houdt in dat eigenaren die hun hypotheek hebben afgelost in stapjes van dertig jaar weer woningforfait moeten betalen.

De verhoging van de leencapaciteit op basis van het inkomen doet dit echter wel. De hogere leencapaciteit die is voorgesteld bij huishoudens met een bruto-inkomen vanaf 45.000 euro en tweeverdieners, zal in belangrijke mate effect hebben op de prijsontwikkeling op de woningmarkt. De huidige woningmarkt kent te weinig beschikbaar aanbod om de extra vraag die voortvloeit uit deze hogere leencapaciteit te kunnen faciliteren en zal leiden tot een prijsstijging. Deze verhoging van de leencapaciteit werkt op dit moment procyclisch. Beter is volgens Dynamis om meer woningaanbod te realiseren.

Reageer op dit artikel