nieuws

Woningaanbod daalt zevende kwartaal op rij

Transacties

De vraag op de woningmarkt neemt af door het al zeven kwartalen dalende aanbod en door de hoge prijzen. Het woningtekort in Nederland zal begin 2018 oplopen naar mogelijk 190.000.

Woningaanbod daalt zevende kwartaal op rij

Dit blijkt uit de tweede kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2017 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars. De constante afname van het aantal voor verkoop beschikbare woningen resulteert in het afvlakken van het aantal transacties. Het is inmiddels al het zevende kwartaal op rij dat het beschikbare woningaanbod daalt. Huishoudens ondervinden hierdoor telkens meer hinder om hun gewenste woning te vinden.

Startende huishoudens staan in de meeste stedelijke regio’s nu zelfs noodgedwongen voor een keuze af te wachten totdat de woningmarkt normaliseert of concessies te doen in hun woningvraag door een kleiner woonoppervlakte te kopen of een woning op een andere locatie aan te schaffen. Door het beperkte beschikbare aanbod en de grote woningvraag is de marktdruk historisch hoog. Voor het eerst sinds 2003 is er gemiddeld genomen sprake van een verkopersmarkt.

Dit heeft tot gevolg dat kopers aanzienlijk minder makkelijk aan een woning komen en deze marktsituatie de prijs sterk opwaarts beïnvloedt.
Het is volgens Dynamis echter steeds belangrijker om de regionale verschillen te onderkennen. Deze zijn aanmerkelijk groter dan in het verleden. In 151 van de 388 gemeenten is nu krapte. Hiertegenover staat dat in 107 gemeenten nog steeds sprake is van een ruime markt, oftewel een kopersmarkt. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen vertoont in de eerste helft van 2017 een duidelijk stijging.

Maar deze stijging loopt nog steeds achter op de jaarlijkse groei van de huishoudens, waardoor de tekorten in de bestaande voorraad alleen maar blijven toenemen. In relatieve zin zijn de verschillen het grootst in Noord-Holland, Flevoland en Groningen. In deze provincies ligt het aantal verstrekte vergunningen net boven de helft van de verwachte huishoudens uitbreiding. In absolute cijfers zullen de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland de grootste stappen moeten maken. Deze hebben alleen op basis van dit jaar al een groter tekort gekregen van respectievelijk 7.500 en 4.750 woningen.

Dit staat nog los van het tekort dat de jaren ervoor is opgebouwd. In Nederland staan begin 2018 naar verwachting tussen de 160.000 en 190.000 woningen te weinig ten aanzien van de eerder geraamde huishoudens ontwikkeling. In het tweede kwartaal is de transactieprijs toegenomen naar 260.750 euro, waardoor deze hoger is dan ooit. Het record uit het tweede kwartaal van 2008, toen de mediane prijs 254.750 euro bedroeg, is hiermee overtroffen.

Reageer op dit artikel