nieuws

rodamco nederland en asre naar huys azië

Transacties

Rodamco Europe in Nederland, onderdeel van Rodamco Europe, de grootste beursgenoteerde onroerendgoedbelegger en -manager in de Europese winkelsector, en de Stichting Amsterdam School of Real Estate zullen zich gaan vestigen in Huys Azië aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam.

Rodamco Europe in Nederland, eigenaar van Huys Azië, heeft overeenstemming bereikt met de Stichting Amsterdam School of Real Estate (ASRE) voor de verhuur van circa 1.400 m2. De kantoorruimte wordt gehuurd op de begane grond (circa 900 m2) en eerste etage. Daarnaast krijgt de Amsterdam School of Real Estate ook een deel van de parkeerplaatsen tot haar beschikking in de onderliggende parkeergarage. De looptijd van het huurcontract is twaalf jaar. De Amsterdam School of Real Estate zal de ruimte gebruiken voor haar colleges, een bibliotheek en kantoor met ingang van najaar 2006. Daarnaast zal Rodamco Europe in Nederland zelf met ingang van 1 januari 2007 zich in Huys Azië vestigen en ongeveer 2.430 m2 kantoorruimte en 30 parkeerplaatsen in gebruik nemen. Het betreft een deel van de eerste etage en de tweede en derde etage aan de IJ-zijde. In een nabijgelegen garage worden nog eens 45 extra parkeerplaatsen gehuurd.Naast het aflopen van het huidige huurcontract in het Atlas-kantorencomplex in Amsterdam Zuid-Oost, zijn verschillende redenen aanleiding voor deze verhuizing van Rodamco Europe. Karin Laglas, managing director Rodamco Europe in Nederland: ‘Huys Azië ligt op een fantastische plek in de stad en biedt een zeer inspirerende werkomgeving. Het gebouw beschikt over alle gewenste faciliteiten zoals een goede bereikbaarheid, hoogwaardig voorzieningenniveau et cetera, en biedt bovendien optimale mogelijkheden voor de binnen onze organisatie gewenste wijze van werken. In de Amsterdam School of Real Estate treffen we een medegebruiker waar wij erg gelukkig mee zijn en waarmee deze toch al dynamische plek nog verder verlevendigd wordt.’Voor de resterende 4.700 m2 in Huys Azië is Rodamco Europe momenteel met een aantal partijen in gesprek.

Reageer op dit artikel