nieuws

Mogelijk toch outlet center in Assen

regios

De bouw van een factory outlet center in Assen is een stap dichterbij na een besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe op 1 november om de benodigde ruimtelijke aanpassing met een positief aan Provinciale Staten voor te leggen. Zo bericht het Dagblad van het Noorden.

MKB Noord is tegen de komst van een outlet center. Voorzitter Gerard Kremer begrijpt niet dat provincies zich enerzijds bezighouden met het terugdringen van het aantal winkelmeters en anderzijds positief staan tegenover de komst van een outlet center. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra zegt dat beide onderwerpen los van elkaar staan. Een outlet center ‘heeft meer een toeristische, recreatieve impact’. De VVD was en is tegen de komst van een outlet center. Op 23 november volgt een ‘provinciale discussie’ , waarna in december besluitvorming volgt in de Staten.

Reageer op dit artikel