nieuws

Herstructurering Zomerkwartier in Zeist afgerond

regios

Met de oplevering van de Dr. Schaepmanlaan is de herstructurering van het Zomerkwartier in Zeist afgerond. Braaksma & Roos Architectenbureau ontwierp het plan voor nieuwbouw, renovatie en verdichting van de arbeiderswijk in nauwe samenwerking met de bewoners.

Het project omvat 141 nieuwbouwwoningen, de renovatie van zes bestaande woningen en de bouw van een parkeergarage in opdracht van Seyster Veste, De Kombinatie en RK Woningbouwvereniging Zeist. Om het wonen in het Zomerkwartier als geheel te verbeteren en een grotere variëteit aan woningen te kunnen aanbieden, sloegen de drie corporaties van Zeist de handen ineen en hebben ze een stedenbouwkundige visie laten opstellen. Braaksma & Roos Architectenbureau ontwikkelde een plan dat geënt is op het concept van een tuinstad: woningen rond collectieve hoven waarin groen een integraal onderdeel uitmaakt van de openbare ruimte. 

Het Zomerkwartier is een wijk met woningen uit het begin van de twintigste eeuw. De buurt werd voor de herstructurering gekenmerkt door compacte arbeiderswoningen op langgerekte percelen met diepe tuinen. Honderd jaar later verkeerden de woningen in zeer slechte staat van onderhoud en voldeden ze niet meer aan de moderne eisen en comfort. Bovendien was in Zeist grote behoefte aan meer huurwoningen en werd vanuit de gemeente de nadrukkelijke wens uitgesproken om dit binnen de stad op te lossen en het groene buitengebied ongeschonden te laten. De brede opzet van de wijk Zomerkwartier leende zich bij uitstek voor verdichting.

De bewoners van het Zomerkwartier voelden aanvankelijk weinig voor de plannen. De meesten woonden hier al vele jaren en hechtten veel waarde aan de uitstraling van de wijk en de riante eigen buitenruimte. Om tot een breed gedragen ontwerp te komen zijn de bewoners nauw betrokken bij de planontwikkeling. De wens om het merendeel van de woningen te behouden en te renoveren bleek financieel en bouwkundig onhaalbaar, maar behoud van het karakter van de historische wijk is een belangrijk uitgangspunt geworden in het ontwerp.          

De bewoners van de Dr. Schaepmanlaan zien nauwelijks verschil tussen de gevels van hun oude woningen en het nieuwe ontwerp. Hier is tegemoet gekomen aan de wens om het oorspronkelijke gevelaanzicht in de nieuwbouw te laten terugkomen. Anders in de nieuwe situatie zijn de markante poortwoningen, die in het oorspronkelijke ontwerp van 1912 al waren getekend maar wegens financiële redenen nooit waren uitgevoerd. De onderdoorgang biedt een directe verbinding met het beschutte groene hof. De woningen zelf zijn ruimer en energiezuinig..  

Reageer op dit artikel