nieuws

De Melkfabriek nieuwe hotspot Arnhem

regios

Friesland Campina heeft voor de herontwikkeling in Arnhem van de Cobercofabriek en omgeving gekozen voor het plan van BPD | Studioninedots. De combinatie wil het nu nog afgesloten industriële gebied aan de Rijn toegankelijk maken en daar een duurzaam stedelijk milieu te realiseren.

Direct naast de binnenstad – aan de Rijn – verschijnt een nieuwe, duurzame en autoluwe stadswijk. De nieuwe stedelijke hotspot van Arnhem waar, naast prachtige pleinen, een gevarieerd aanbod van circa 280 stadswoningen en appartementen komt. In de oude multifunctionele fabriekshallen is alle ruimte voor een foodmarket, horeca, evenementen met kunst en cultuur, ondernemers en een stadsbrouwerij. ‘De Melkfabriek’, de nieuw naam van het gebied, is flexibel en daarmee geschikt voor allerlei initiatieven en dus klaar voor de toekomst.

Het Cobercoterrein ligt op een prominente plek naast de John Frostbrug, grenzend aan de binnenstad. Het gebied ademt de historie van Coberco en in de nieuwe plannen wordt gebruik gemaakt van de bestaande structuur, de fabrieksgebouwen en natuurlijk de ligging aan de zonzijde van de Rijn.

Oude gebouwen worden hergebruikt, nieuwe worden toegevoegd; klein en groot en goedkoop en duur worden er afgewisseld. Drie plots zijn aangewezen voor woningbouw, voor zowel appartementen en lofts als grondgebonden woningen, en deze worden afgewisseld met pleinen met horeca en plekken waar wordt gewerkt.

De oude fabriekshallen zijn de identiteitsdragers en bieden straks ruimte aan ambachten, exposities en creatieve events. De voormalige Flessenloods wordt bijvoorbeeld ingezet als markthal voor Arnhems ambacht, de Machinekamer wordt horecagebouw en in het Ketelhuis komt een bierbrouwerij. Lokale partners zijn betrokken in de planvorming en dragen daar al actief aan bij.

Energie wordt er gewonnen uit hernieuwbare bronnen, mobiliteit wordt collectief en groen krijgt de ruimte. Als uitsmijter zal De Melkfabriek straks volledig draaien op Campina’s biogas.
De Melkfabriek wordt autoluw.  Aan de Rijnzijde van het complex wordt een doorlopende boulevard aangelegd waarvan de vormgeving is gebaseerd op de hoogteverschillen die passen bij het rivierenlandschap.

Nadat FrieslandCampina het voormalige Cobercoterrein in 2000 verkocht aan een ontwikkelings- en bouwcombinatie, werd het door het uitblijven van de ontwikkeling van het gebied, in 2015 opnieuw eigenaar van zijn voormalige productielocatie. In nauwe samenwerking met de gemeente Arnhem is gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor deze bijzondere locatie. Eind juni 2016 is het Cobercoterrein door FrieslandCampina opnieuw te koop aangeboden. In totaal toonden 15 partijen serieuze interesse. Friesland Campina heeft zich voor de verkooptransactie laten adviseren door 3Stone Real Estate en De Brauw Blackstone Westbroek.

Reageer op dit artikel