nieuws

Corporaties beloven Utrecht meer nieuwbouw

regios

Woningcorporaties in Utrecht-stad beloven de komende vier jaar 1.800 nieuwe sociale woningen te realiseren.

Dat hebben de corporaties afgesproken met het Utrechtse stadsbestuur en huurdersorganisaties. In de prestatieafspraken beloven de corporaties ook de huurprijsstijging voor huishoudens met lage inkomens te beperken. Ook beginnen ze een proef om ‘dure scheefwoners’, lage inkomens in relatief dure woningen, een huurverlaging te geven. Ondanks de beloofde productie van 1.800 nieuwe sociale huurwoningen blijft Utrecht een tekort houden aan sociale huurwoningen. Dat tekort zal in 2020 4.000 bedragen, schat het stadsbestuur.

Reageer op dit artikel