nieuws

Raad van State blokkeert bouw Wereldbazar Winschoten

regios

De geplande Wereldbazar van 42.000 m2 in Winschoten is van de baan. De Raad van State heeft de besluiten daartoe van de provincie Groningen en de gemeente Oldambt vernietigd. De bouw was al begonnen.

De overheden wilden met hun besluiten een overdekte markt op een voormalig bedrijventerrein aan de Papierbaan in Winschoten mogelijk maken. Het oorspronkelijke plan van initiatiefneemster Petra van Gaanderen voorzag in een gebouw met drie lagen met elk een vloeroppervlak van 19.000 m2. Wereldbazar meldt zelf een totale oppervlakte van 42.000 m2. Op de onderste laag moest een parkeergarage komen, op de tweede en derde bouwlaag een markt die plaats zou bieden aan ongeveer 550 marktstands.

Gemeente en provincie hebben de verwachting geuit dat de Wereldbazar ieder weekend ongeveer 14.000 bezoekers zou trekken. De Wereldbazar zou volgens hen 550 banen opleveren in Oost-Groningen. De Stichting Outlet- en Funshoppingcenter Carrilon, de vereniging Handel en Nijverheid en twee omwonenden waren tegen de komst van de Wereldbazar. Hun vrees is dat de Wereldbazar tot verdere leegstand in het kernwinkelgebied van Winschoten zal leiden en afbreuk zal doen aan de ontwikkelingsmogelijkheden in het kernwinkelgebied.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de besluiten van provincie en gemeente vernietigd. Het college van gedeputeerde staten kon uiteindelijk geen ontheffing verlenen van de provinciale Omgevingsverordening. Die bepaalt dat grootschalige detailhandel alleen in of aansluitend op de stad Groningen is toegestaan. Er is geen bijzondere situatie om hiervan af te wijken, aldus de Raad van State.

Daarmee gaan ook het gemeentelijke bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van de Wereldbazar onderuit. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. In december 2015 stemde gemeente Oldambt nog in met de bouw van de Wereldbazar, waar in september mee werd begonnen. Twee weken later lag de bouw weer stil, omdat de initiatiefnemers in de clinch lagen met de gemeente over een fietspad. Naar nu blijkt is de bouwstop definitief. (MvL)

Reageer op dit artikel