nieuws

Tweeduizend woningen voor starters en studenten Utrecht

regios

Het college van Utrecht heeft ingestemd met het initiatief voor de herontwikkeling van het gebouw aan Archimedeslaan 16 tot een studentencampus met studentenwoningen, starterswoningen en bijbehorende voorzieningen.

Tweeduizend woningen voor starters en studenten Utrecht

Het sloop- en nieuwbouwprogramma sluit goed aan bij de behoefte aan woningen voor deze doelgroepen. Het gebouw aan de Archimedeslaan 16 is nu tijdelijk in gebruik voor huisvesting van studenten. Initiatiefnemers Aprisco en Snippe Projecten willen hier 2.000 tot 2.500 studentenwoningen, starterswoningen en bijbehorende voorzieningen realiseren, waaronder studiezalen, sportfaciliteiten, horeca, kleine supermarkt, kapper en wasserette.

De herontwikkeling van deze locatie biedt kansen om het Utrecht Science Park te laten groeien en beter aan te sluiten bij de bestaande stad. Er zal gestuurd worden op de ambities om hier een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving te creëren. In dit verband wordt aansluiting gezocht bij het Utrechts Science Park en gezonde verstedelijking (Healty Urban Living).

De initiatiefnemers werken hun plannen voor de Archimedeslaan 16 in nauw overleg met de gemeente verder uit. Ze hebben aangegeven snel in gesprek te willen gaan met omwonenden en belanghebbenden in het gebied. Vervolgens wordt een Stedebouwkundig Programma van Eisen samengesteld dat aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.

Reageer op dit artikel