nieuws

Provincie Utrecht schrapt helft kantoorplannen

regios

De provincie Utrecht halveert de kantorenpijplijn in de provincie. Van de 4,3 miljoen vierkante meter aan kantoorprojecten in de provincie schrapt Utrecht 2,2 miljoen vierkante meter.

Provincie Utrecht schrapt helft kantoorplannen

Dat heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bepaald. Het plan is vervat in het Statenvoorstel Thematische Structuurvisie Kantoren. Het mes gaat vooral in kantorenplannen in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn, Papendorp en Strijkviertel. Alleen de projecten in het stationsgebied van Utrecht blijven volledig overeind.

In 2014 stond in de provincie Utrecht 1,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, ofwel 19 procent van de totale kantorenvoorraad in Utrecht. Ondanks de leegstand liggen er plannen voor 4,3 miljoen vierkante meter aan nieuwe kantoren. De meeste plannen zijn gebaseerd op verouderde aannames, aldus Gedeputeerde Staten. In provinciehoofdstad Utrecht vallen de grootste klappen.

In Leidsche Rijn liggen er plannen voor ruim 500.000 m2 aan nieuwe kantoorruimte terwijl de behoefte 200.000 m2 bedraagt. De provincie brengt de plancapaciteit terug tot 207.000 m2. In Papendorp is de pijplijn met 370.000 m2 twee derde groter dan de vraag. De provincie verkleint het programma naar 138.000 m2. In Strijkviertel, dat naast Papendorp aan de andere kant van de A2 ligt, schrapt de provincie zelfs alle plannen voor nieuwe kantoorruimte. alles bij elkaar ruim 2,2 miljoen vierkante meter, omdat er volgens de provincie helemaal geen behoefte is aan nog meer kantoorruimte.

De situatie in het stationsgebied van Utrecht is atypisch voor de provincie. Hier is namelijk de vraag naar nieuwe kantoorruimte (237.000 m2) groter dan het huidige planaanbod van ruim 62.000 m2. Vorig jaar sloten overigens tien gemeenten, verenigd in de U10, de Regionale Overeenkomst Kantoren 2014-30. Volgens deze overeenkomst mag de gemeente Utrecht tot 2030 510.000 m2 kantoorruimte realiseren, waarvan 250.000 m2 in het stationsgebied, 160.000 m2 in Leidsche Rijn Centrum en 100.000 m2 in Papendorp. Deze regionale overeenkomst past vrijwel geheel in het provinciale voorstel.

Reageer op dit artikel