nieuws

Herontwikkeling Bavo-terrein Noordwijkerhout

regios

De zorginstellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen hebben op 17 december 2015 met de gemeente Noordwijkerhout een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het Bavo-terrein.

Herontwikkeling Bavo-terrein Noordwijkerhout

Het voormalige instellingsterrein, gelegen tegen het centrum van Noordwijkerhout, ontwikkelt zich in de komende jaren tot een woongebied voor maximaal 664 woningen, waarvan 30 procent sociale woningen.

De woningen komen te staan in een groene omgeving, waar de historie van het gebied nog herkenbaar aanwezig is. De Engelse Tuin wordt gerenoveerd en gaat deel uitmaken van de openbare ruimte. Kinderboerderij de Dierenhoeve verhuist naar de Engelse Tuin en het gemeentelijk monument Het Pesthuis krijgt een nieuwe toekomst als huisvesting voor verenigingen. Een nieuwe verbindingsweg tussen Langevelderweg en Herenweg verbetert de bereikbaarheid van het gebied. De gemeente zal in 2016 een nieuw bestemmingsplan vaststellen, waarna in 2017 de eerste woningen te koop of te huur zullen komen.

Het Bavo-terrein heeft de afgelopen honderd jaar dienstgedaan als psychiatrische instelling. In 1914 begon de congregatie Broeders van Liefde de opvang en behandeling van psychiatrische patiënten in Noordwijkerhout. In de bloeitijd van het ‘gesticht’ verbleven er honderden patiënten. Als werkgever voor verplegend personeel en opdrachtgever voor plaatselijke ondernemers was ‘de Bavo’ een belangrijke economische factor in Noordwijkerhout. Na de verhuizing van Bavo Europoort naar Rotterdam aan het eind van de jaren-’90 zijn grote delen van het terrein in onbruik geraakt. In 2014 sloot GGZ Rivierduinen haar kliniek Langehorst. Nu verblijven er nog negentig patiënten in beschermde woonvormen.

De zorginstellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen gaan niet zelf risicodragend investeren in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Daarvoor verwachten zij in 2016 een samenwerkingsverband aan te gaan met een of meerdere partners. De opbrengsten uit verkoop van grond investeren ze ten behoeve van de zorg aan patiënten met psychische problemen.

Staat Bouwmanagement en Amgea Vastgoedadviseurs begeleidden Parnassia Groep bij het tot stand brengen van de overeenkomst.

Reageer op dit artikel