nieuws

‘Betrek markt bij woningplannen Overijssel’

regios

De gemeenten en de provincie Overijssel moeten nadrukkelijk de markt betrekken bij de nieuwe afspraken over wonen/woningbouw voor de periode 2016-2020. De nadruk moet komen op kansrijke binnenstedelijke projecten.

‘Betrek markt bij woningplannen Overijssel’

Dat stelt de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel), waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd. Momenteel werken gemeenten en provincie aan de nieuwe afspraken. SER Overijssel meent dat moet worden voorkomen dat nieuwe woonafspraken in een te sterk kwantitatieve en van bovenaf gestuurde aanpak tot stand zouden komen. Het is bovendien onverstandig dat tot nu toe private marktpartijen niet zijn betrokken bij de totstandkoming van de afspraken.

Nu de woningmarkt aantrekt en de bouwsector tekenen van herstel laat zien, is het van groot belang dat geen onnodige belemmeringen worden opgeworpen in dit prille herstel, stelt de raad. Gezien de enorme verschillen tussen en binnen de verschillende woningprognosemodellen en de toegenomen dynamiek op de woningmarkt, pleit de SER Overijssel voor het inbouwen van voldoende flexibiliteit in de woonafspraken. Een jaarlijkse update is volgens werkgevers en werknemers in dit geval van groot belang. Vanwege de vluchtelingenstroom en de te verwachten groei in woningvraag vanuit statushouders lijkt een dergelijke flexibiliteit raadzamer dan ooit.

SER Overijssel pleit ervoor de geprognosticeerde plannen inzichtelijk te maken, zowel kwantitatief als kwalitatief en inclusief haalbaarheid en realisatietermijn. Door marktconsultatie van ondernemers kunnen kansrijke projecten voorrang krijgen volgens het principe ‘wie kan, die mag’. Ondernemers die vanuit een actuele marktbehoefte en/of echte klanten ontwikkelen, worden op deze manier beloond met een hogere prioritering.

Op deze manier kan ook voorkomen worden dat gronden van gemeenten louter vanuit eigen financiële motivatie voorrang krijgen – en daarmee minder kansrijke plancapaciteit in stand houden – ten opzichte van kleinschaliger (binnenstedelijke) initiatieven van (MKB-)partijen waar aantoonbaar marktbehoefte voor bestaat. SER Overijssel hoopt dat het provinciebestuur gemeenten ook actief ondersteunt bij het terugdringen van onrealistische (uitleg)wooncapaciteit, zodat ruimte ontstaat voor kansrijke (binnenstedelijke) woningbouwprojecten. 

Reageer op dit artikel