nieuws

Toestemming voor bouw kantoren NAVO Den Haag

regios

De provincie Zuid-Holland geeft toestemming voor de uitbreiding met 11.000 m2 kantoorruimte en een parkeerterrein van 560 parkeerplaatsen van het NATO Communication & Information Agency (NCIA) in Den Haag.

Toestemming voor bouw kantoren NAVO Den Haag

De uitbreiding ligt ten noorden van de N440/Landscheidingsweg en valt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) maar wordt volgens de provincie ‘voldoende gecompenseerd’.

De compensatie krijgt vorm met een nieuw EHS-gebied ten zuiden van het NAVO-complex. Om die reden geeft de provincie een ontheffing aan de gemeente Den Haag om de uitbreiding verder ruimtelijk te kunnen inpassen. Het toevoegen van extra kantoorruimte heeft verder geen negatieve gevolgen voor andere kantoorontwikkelingen in de omgeving.

Volgens de provincie is bij de uitbreiding sprake van een ‘bijzondere omstandigheid’ omdat het NCIA behoefte heeft aan een veiligheidszone rond het gebouw en het daarom voor de hand ligt om uit te breiden op de bestaande locatie. Voor Den Haag, Internationale Stad van Vrede en Veiligheid, is het behoud van de NCIA ‘van grote waarde’. Met de uitbreiding neemt het aantal arbeidsplaatsen toe van 500 tot 740.

Reageer op dit artikel