nieuws

Strenge buurtregie succesfactor op Zeedijk

regios

De strenge buurtregie door maatschappelijk vastgoedfonds NV Zeedijk is een doorslaggevende factor geweest in de opbloei van de wijk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door het Rotterdamse bureau Rebel.

Strenge buurtregie succesfactor op Zeedijk

Het rapport is voor NV Zeedijk reden om de teugels nog strakker aan te trekken om fout geld uit het Wallengebied te weren.

Uit het onderzoek naar de werkwijze van NV Zeedijk blijkt dat een strikte naleving van afspraken met bijvoorbeeld huurders en goede contacten op straat en achter de gevels ertoe hebben geleid dat de buurt weer bruist en veilig is. Doordat NV Zeedijk in de buurt zit en aanwezig is op straat, kan het fonds snel reageren op nieuwe ontwikkelingen.

‘Dat onze aanpak werkt, is een mooie opsteker voor dertig jaar bloed, zweet en tranen’, stelt Janny Alberts, algemeen directeur van NV Zeedijk. ‘Maar de buurt is kwetsbaar en kan zo terugvallen in handen van de criminaliteit. Dankzij het rapport weten we dat het aanscherpen van de regie ons meer grip geeft op de leefbaarheid in de buurt.’

Door de teugels nog meer in handen te nemen wil NV Zeedijk fout geld weren. Alberts: ‘Door het eigenhandig aankopen en beheren van horecapanden op de Amsterdamse Zeedijk willen we meer grip krijgen op de buurt. Zo kunnen we fout geld uit de straat weren. We hebben een eerste stap gemaakt met de aankoop van café Muse.’

NV Zeedijk is dertig jaar geleden opgericht door de gemeente Amsterdam om de verloedering in het Wallengebied te keren. Door het opkopen en opknappen van panden en het huisvesten van nette ondernemers, middenstanders en bewoners is het gebied van rampgebied verandert in een smeltkroes van bedrijvigheid, bewoners en toerisme.

De NV beheert een vastgoedportfolio in het Wallengebied met een Woz-waarde van ruim 60 miljoen euro. Daarnaast beschikt het fonds over een geconsolideerd eigen vermogen van 10,4 miljoen euro. De gemeente Amsterdam heeft 77 procent van de aandelen in handen. De overige aandeelhouders zijn verschillende banken en een woningcorporatie.

Reageer op dit artikel