nieuws

Leiden ontwikkelt woongebied in Nieuweroord

regios

De gemeente Leiden zoekt een projectontwikkelaar die de locatie Rijnsburgerweg 124 – genaamd Nieuweroord – wil herontwikkelen naar een woongebied.

Nieuweroord is volgens Leiden een voormalig landgoed in een binnenstedelijke context, zeer centraal gelegen en met groene kwaliteit. Op 10 december begint de gemeente Leiden officieel de marktselectie. Investeerders, ontwikkelaars, bouwers en gebruikers worden uitgenodigd voor een openbare informatiebijeenkomst op 16 december van 13.00 tot 15.00 uur in Leiden.

De (her)ontwikkeling naar woongebied moet met behoud van het landschappelijke karakter. Daarbij is de cultuurhistorische waarde (Bos van Bosman) een belangrijk uitgangspunt voor de planvorming. De te selecteren ontwikkelaar krijgt het optierecht voor bepaalde tijd. Ook vraagt Leiden dat ‘co-creërend wordt omgegaan met de belangen en wensen van de omgevingspartijen en (toekomstige) gebruikers’. Na het voldoen aan de voorwaarden wordt een koopovereenkomst gesloten voor de vastgoedontwikkeling op de door de gemeente bouwrijp gemaakte kavel.

Reageer op dit artikel