nieuws

Geleidelijke afbouw Alliantie West-Kruiskade

regios

De Alliantie West-Kruiskade (AWK) wordt met twee jaar verlengd tot eind 2017 en in deze periode stapsgewijs afgebouwd.

Geleidelijke afbouw Alliantie West-Kruiskade

Dit maakten Maarten Struijvenberg, wethouder werkgelegenheid en economie, en Jenny Vermeeren, regiodirecteur bij Woonstad Rotterdam, bekend. De AWK is het succesvolle samenwerkingsverband van Woonstad Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de winkeliersvereniging, met als doel de verbetering van de West-Kruiskade. De komende twee jaar worden de werkzaamheden van de AWK ‘gefaseerd en onomkeerbaar’ overgedragen aan de ondernemers en pandeigenaren

In 2010 begon de intensieve aanpak van de West-Kruiskade, waarin Woonstad Rotterdam, de gemeente en de lokale ondernemers samenwerken aan de verbetering van de economie en de veiligheid van de West-Kruiskade en de omliggende buurt het Oude Westen.

Eind 2013 werd geconcludeerd dat de AWK een succes is. De veiligheid is sterk vooruitgegaan en veel winkelpanden zijn opgeknapt. Maar de resultaten waren nog kwetsbaar en het omslagpunt was nog niet bereikt. Een terugval naar het verleden kon toen nog niet worden uitgesloten.

De definitieve ommezwaai wordt naar verwachting eind 2015 wel bereikt. Dan is ongeveer 90 procent van de 82 bedrijfspanden van Woonstad Rotterdam opgeknapt en hebben het Tiendplein en het Kruisplein een metamorfose ondergaan, onder meer door de vestiging van publiekstrekkende horecazaken. Ook het gebied rondom het nieuwe Centraal Station wordt steeds aantrekkelijker na de jarenlange bouwwerkzaamheden.

Daarom kan de AWK in 2016 en 2017 worden afgebouwd. De werkzaamheden worden gefaseerd overgedragen aan de ondernemers en pandeigenaren, die zich hebben georganiseerd in twee stichtingen voor een bedrijveninvesteringszone (BIZ): de stichting eigenaren BIZ West-Kruiskade e.o. en de stichting gebruikers BIZ West-Kruiskade e.o. De financiering door de gemeente en Woonstad Rotterdam wordt afgebouwd, net als de personele inzet in de AWK (in 2016 ongeveer 50 procent en in 2017 ongeveer 35 procent). De BIZ neemt het reguliere beheer geleidelijk over van de AWK en zal na de overgangsperiode vanaf 2018 geheel zelfstandig opereren.

Reageer op dit artikel